Zlatá osmicípá hvězda v modrém poli je totiž součástí erbu rodu Sternbergů, který zámek, považovaný za renesanční perlu východních Čech, vlastní, a tak se s ní návštěvníci setkávali velmi často - na dveřích, na zdech, na obrazech i svátečním servisu v jídelně.

Noční prohlídky se staly v Častolovicích velmi populárními a hojně navštěvovanými. I letos to potvrzoval už první pohled na nádvoří, na němž se od soumraku do hluboké noci pohybovaly desítky lidí a další neustále přicházely. Mimořádnost chvíle umocňovali svátečně oblečení členové správy zámku, kteří příchozí vítali i provázeli.

Od brány k bráně. Tak lze ve zkratce popsat cestu každého účastníka Hradozámecké noci zámkem v Častolovicích. V mohutné věži nad vstupem na nádvoří se nachází věžní pokoj a nad branou, kterou se vchází do zámeckého parku, komnaty, jimiž prohlídky končily.

V jednotlivých pokojích byly vystaveny historické fotografie, připomínající podobu interiérů v minulosti. Každý si tak mohl uvědomit, kolik práce, invence a také peněz stálo paní Dianu Phipps Sternbergovou vrácení lesku rodovému majetku. Její rukopis bytové architektky se tu projevuje na každém kroku a i malé detaily tvoří ve výsledku neopakovatelné kouzlo jejího sídla. Proměna je to vskutku oku lahodící, ale je dobré nezapomínat, do jakého stavu dovedl vzácný historický objekt minulý režim…

Vstřebání dojmů z nočních prohlídek nabízela všem, co absolvovali trasu od brány k bráně, zpěvačka Jana Švenková, která vystoupila na nádvoří a zpříjemňovala posezení u číše vína či dobré kávy se zákuskem.

A na závěr se ještě vraťme ke hvězdám. Mottem rodu Sterbergů je „Nescit occasum", což v češtině znamená „Nezná západu“ nebo „Nikdy nezapadá“, a míní se tím osmicípá zlatá hvězda v erbu. Přejme paní Dianě i dalším, co zvelebují rodové majetky a otevírají je veřejnosti, aby tomu tak navždy bylo.