Obavy o životní prostředí, naproti tomu nabídka pracovních míst a možný rozvoj. Časté dilema mnoha obcí a jejich obyvatel nyní zajímá také Týnišťské.

V průmyslovém areálu společnosti Elitex reality má v rámci dostavby průmyslové zóny vyrůst obalovna živičných směsí. V Týništi n. O. vzniklo občanské sdružení Ochránci životního prostředí, které se chce více dozvědět o této stavbě a hlavně jejím případném provozu.

Neohrozí ovzduší?

Sdružení zajímá, zda provoz obalovny nebude mít vliv na zhoršení ovzduší, případně zda nebude mít jiné negativní důsledky na životní prostředí. „Zajímá nás, zda a případně jakým způsobem může výstavba a provoz obalovny ovlivnit životní prostředí v Týništi nad Orlicí. Chceme vědět, jestli bude docházet ke znečištění ovzduší. Proto jsme se obrátili na týnišťský městský úřad, kterému jsme písemně oznámili naši účast v územním řízení. Jako účastník řízení tedy budeme o všem informováni.

Ve čtvrtek 19. srpna se na městském úřadu zúčastníme veřejného ústního jednání v rámci územního řízení o umístění stavby, kde vzneseme dotazy a případně námitky týkající se vlivu stavby na životní prostředí,“ uvedla Jiřina Bednářová, zakládající členka občanského sdružení Ochránci životního prostředí v Týništi nad Orlicí.

Dnešní ústní jednání ohledně stavby potvrdila vedoucí stavebního úřadu v Týništi Ilona Palánová. „Všichni účastníci řízení, dotčené orgány mohou v době tohoto jednání podávat námitky a připomínky. Já je musím později posoudit s celou dokumentací a potom rozhodnout. Veškerá dokumentace i posudky dotčených orgánů jsou tu rovněž,“ doplnila Pelánová. Upřesnila, že mezi nimi figurují i posouzení z odboru životního prostředí krajského úřadu, která se ke stavbě vyjádřila kladně.

Zápach, nebo práce

Týnišťský starosta Jaroslav Matička si je vědom, že každá podobná stavba má dvě polohy, město je sledovalo. „Udělali jsme si bedlivý průzkum. Objeli jsme podobná zařízení a okolní vesnice, kde jsme se ptali lidí, jestli o zařízení vědí. Nemůžu tvrdit, že bychom občas neucítili, že tam nějaká živice je.
Na jedné straně je obava, že bude ve městě občas cítit zápach. Na druhou stranu v Týništi se stále volá po pracovních místech a že se nic nedělá pro to, aby vznikla,“ argumentuje Matička a dodává: „Tyto dvě polohy jsme daly proti sobě.“

Obalovna by měla vzniknout za městem v průmyslovém areálu, v místě bývalé skládky uhlí a kotelny. Matička je přesvědčen, že na sebe může, podobně jako u obcí, kde podobné areály vyrostly, nabalit vznik střediska s možností kolem 40 pracovních míst. „Rada tedy rozhodla, že pokud se dodrží všechny zákonné hygienické normy a předpisy, nejsme proti,“ tlumočil starosta stanovisko města.

Na druhém konci areálu by mělo vzniknout menší logistické centrum – skladovací hala. Stavba je podle starostových informací situovaná tak, že doprava nepovede městem, ale hned se napojí na silnici první třídy. „Nepředpokládáme dovoz obalovaných směsí ani ve směru na Opočno. Města by se to vůbec nemělo dotknout,“ tvrdí. Vznik sdružení za ochranu životního prostředí považuje Matička za regulérní součást života.

Sdružení ochránců životního prostředí v současné době plánuje zřídit vlastní internetové stránky, na kterých bude veřejnost o svých aktivitách ohledně této stavby aktuálně informovat.