Jindra Koldinská upozorňuje, že do výpusti padají mláďata, ale i dospělí jedinci labutí. "Výpusť připomíná spíše metro, bylo by fajn, kdyby výtokovou část opatřilo Povodí Labe zábranou. Už tam místní lovili dvě mláďata labutí, která spadla dovnitř. Jen pro představu - stěny jsou tři metry vysoké a oblý kraj je zároveň s hladinou," popisuje.

David Číp ze Svazu ochránců přírody JARO Jaroměř by byl rád, kdyby Povodí Labe zabezpečilo bezpečnostní přeliv nádrže Hoděčín tak, aby se stavba nestávala environmentální pastí: "Ať už pro ptáky, nebo pro obojživelníky, kteří domigrují proti proudu z výpusti. Ale pak jsou nahraní, protože překonání takto kolmé a vysoké bariéry je prostě pro ně nemožné. Pokud už bylo vylito tolik betonu do krajiny, snad by se našel ještě nějaký výškrabek nebo alespoň kus dubové fošny na pozvolnou rampu, po které by se z jednoho rohu dokázala zvířata dostat podél stěny nahoru."

Pro obojživelníky je pak podle Davida Čípa lépe, když přes část rampy poteče mírným proudem voda. "Z hlediska ptáků je důležitá dostatečná šířka rampy i dostatečná drsnost jejího povrchu, aby jim to nahoru neklouzalo. Když tak dokážeme poradit tak, aby to fungovalo," navrhuje David Číp.

Zástupci Povodí Labe jsou k setkání svolní. "Problematika nádrže Hoděčín vyžaduje projednání za účasti ochránců přírody. K uvedenému tématu svoláme jednání zástupců Povodí Labe a ochránců přírody na místě, s cílem shromáždit požadavky a dohodnout vyhovující řešení," sdělila mluvčí podniku Hana Bendová.

Hoděčínský rybník se nachází na severním okraji Hoděčína, který spadá pod obec Olešnice, má rozlohu 3,85 ha.