„Plán by měl vycházet z aktuálního stavu a k tomu je potřeba spolupráce obyvatel. Hlavním podkladem pro zpracování plánu je vyplněný dotazník třemi různými skupinami - občany, neziskovými organizacemi a podnikateli. Dotazník je možné vyplnit i v elektronické formě i ve formě papírové,“ uvedl starosta Petr Hudousek.