Ti se zaměřili na správné přecházení vozovky v Javornické ulici v Rychnově nad Kněžnou. Neukáznění chodci dostali ponaučení, jak správně přecházet přes přechod. Akce měla především preventivní charakter. V roce 2007 bylo v České republice celkem 1447 nehod s účastí chodce na přechodu.