Jak uvedla Martina Langerová z odboru životního prostředí při rychnovském Městském úřadu, po vyhodnocení provedených neúspěšných záchranných zákroků a s přihlédnutím k rychle se zhoršujícímu stavu stromů, které by mohly pádem ohrozit lidi, kteří se zde pohybují, město se rozhodlo přistoupit k jejich pokácení a následné obnově.

Byl zpracován projekt obsahující kácení 3 lip srdčitých, frézování pařezů, stavební úpravy dlažby v okolí kašny a výsadbu nových lip srdčitých. Na základě odsouhlaseného projektu zástupci města byla podána žádost o povolení kácení lip srdčitých.

Kácení stromů, příprava stanovišť pro novou výsadbu, stavební a technické úpravy dlážděných ploch v okolí kašny byly provedeny o víkendu. Vlastní výsadba nových stromů by také měla být dokončena na podzim, pokud se zlepší vláhové podmínky. Výsadby již vzrostlejších dřevin jsou velice závislé na vláze. Proto může nastat i stav, že nové stromky budou vysázeny na jaře 2010, kdy je předpoklad jejich lepšího ujímání.