Výstava úlovků je k vidění až do 23. dubna a jejím účelem je každoroční bilance počtu ulovené zvěře v regionu, podrobně se hodnotí rovněž správnost odlovu.
Za rok 2009 mezi spárkatou zvěří již tradičně převažovalo srnčí (2201 kusů) následováno černou zvěří (1516 kusů). Oproti předešlému roku výrazně stoupl počet ulovených jelenů (350 kusů).