Od začátku sezony byl nejzávažnějším dnem silvestr, kdy jeden z lyžařů utrpěl zlomeninu stehenní kosti a kyčle

Hojně zasněženým areálům napomáhá čerstvě spadlý přírodní sníh, inverze polevila a teplota se pohybuje již ve snesitelných mezích kolem minus dvou stupňů Celsia. Stálým rizikem za každých podmínek je však nebezpečí úrazu na lyžích. „Většinou se jedná o srážku sjezdařů, často je také na vině špatný odhad sil,“ popisuje člen Horské služby Orlických hor z Říček Petr Čeněk, který tento víkend sloužil a práci v Horské službě se věnuje šestým rokem. V Říčkách zaznamenali pracovníci Horské služby za tuto sobotu a neděli 6 úrazů, 9 v Deštném a stejný počet zranění v Čenkovicích. Mezi úrazy převažovaly zlomeniny zápěstí, natažené vazy kolen a zlomenina klíční kosti. „Takový víkend je pro nás vlastně průměrný,“ vysvětlil náčelník Horské služby Josef Šifra. Od začátku sezony byl nejzávažnějším dnem silvestr, kdy jeden z lyžařů utrpěl zlomeninu stehenní kosti a kyčle. Mimo podobné vážné případy, kdy je třeba zafixovat páteř nebo použít vakuovou přikrývku, transportuje Horská služba zraněného k ošetření do pěti až deseti minut.

Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu

1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.

2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.

3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu.Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny

4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.

5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.

6. Nepohybovat se mimo značené cesty.

7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc

8. Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.

10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

Deset zlatých pravidel

Deset zlatých pravidel (pro pohyb ve volném terénu)

1. NIKDY SE DO VOLNÉHO TERÉNU NEVYDÁVEJTE SAMI.

2. UZPŮSOBTE TÚRU PŘEDPOVĚDI POČASÍ A LAVINOVÉMU NEBEZPEČÍ a informujte se u spolehlivé osoby na vámi zamýšlenou oblast či trasu.

3. Nikdy NEZAPOMEŇTE LAVINOVÝ VYHLEDÁVAČ STEJNĚ JAKO LAVINOVOU LOPATU, SONDU A MOBILNÍ TELEFON (KAŽDÝ MUSÍ MÍT CELÝ KOMPLET). Tam, kde je sníh velmi hluboký, používejte když tak LYŽAŘSKÉ BRZDIČKY A NE BEZPEČNOSTNÍ ŘEMÍNKY. A NEPOUŽÍVEJTE ŘEMÍNKY NA HŮLKÁCH.

4. Vyhněte se místům s hlubokým sněhem alespoň TŘI NEJBLIŽŠÍ DNY po velkém sněžení.

5. Nelyžujte mimo sjezdovky a v hlubokém sněhu bez dobře NACVIČENÉ ZÁCHRANY, včetně PRVNÍ POMOCI a bez schopnosti správného použití LAVINOVÝCH ZÁCHRANNÝCH POMŮCEK.

6. Používejte AIRBAG, ale nevkládejte do něj příliš velkou naději, mohlo by to vést k podcenění rizik.

7. Udržujte BEZPEČNOU VZDÁLENOST mezi vámi a vašimi kamarády jak během výstupu, tak i během sjezdu, aby se případné riziko v kritických momentech omezilo pouze na jedinou osobu v danou chvíli.

8. Vyhněte se MÍSTŮM S NAVÁTÝM HLUBOKÝM SNĚHEM (TZV. POLŠTÁŘŮM) NA ZÁVĚTRNÝCH SVAZÍCH.

9. Používejte STEJNOU TRASU PRO SJEZD JAKOU JSTE POUŽILI PRO VÝSTUP, tak totiž budete znát lépe stav sněhové pokrývky a terén.

10. V PŘÍPADĚ POCHYB ČI DOKONCE ZLÉ PŘEDTUCHY = VŽDY ŘEKNĚTE NE!!!