Mše svatá se konala v kostele sv. Ducha v Rychnově nad Kněžnou. Jednalo se o připomínku zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zažehával se oheň, zapalovala velikonoční svíce, součástí byly i křtiny, přijímání a biřmování, proces byl plný rozjímání.