„Jedou se zde poslední oficiální kočárové závody v této sezoně. V rámci celé České republiky se jich každoročně koná dvanáct. Jsme rádi, že ty zdejší bývají poměrně často spojeny s mistrovstvím republiky, což byl také případ loňského ročníku," uvedla Jana Kosařová z jezdeckého klubu Bohuslavice.

Pro účastníky i diváky byl po celý víkend připraven bohatý program. Vše začalo páteční drezúrou. Asi nejatraktivnější byl ale sobotní maratón. Při něm koňská spřežení objížděla vytyčenou trasu a na jednotlivých stanovištích plnila zadané úkoly.

Hned na tom prvním je čekal boj s vodním živlem. Kůly, které bylo nutné v rámci disciplíny objet, se totiž nacházely ve vodním příkopu. Poté směřoval klapot koňských kopyt do blízkého lesa, kde byly připraveny další dva bodované úkoly. Tentokráte museli vozatajové prokázat svou zručnost při jízdě mezi vzrostlými stromy. Další disciplíny se opět odbývaly na hřišti místního Sokola. Vedle jízdy „dřevěným labyrintem" si posádky s koňmi vyzkoušely třeba slalom mezi sloupy z pneumatik.

O přízeň veřejnosti soupeřilo celkem 24 spřežení. „Nejvíce zastoupena jsou jednospřeží, ale soutěží i dvou a čtyřspřeží. V této kategorii máme i dva účastníky z Rakouska. Samostatnou skupinou jsou páry poníků," řekla dále Jana Kosařová.

Právě osoba pořadatelky je příčinou toho, že se tato atraktivní podívaná do Lipin dostala. „První čtyři ročníky byly pořádány v Bohuslavicích, ale později jsme se již nedohodli s vlastníkem tamních pozemků na pokračování závodů. Já pocházím právě odsud, takže hned první myšlenka padla na Bolehošť. Akci by ale nebylo možné realizovat bez vstřícnosti zdejšího Agrospolu, v jehož areálu jsou koně ustájeny," vysvětlila organizátorka.

Ta doufá, že napřesrok se jí opět podaří získat pořadatelství mistrovství republiky. S účastí závodníků i zájmem diváků ale byla i tentokrát spokojená. Divácká odezva byla výborná, a to díky vydařenému počasí i bezvadné organizaci.

Vítězové soutěží

(Podle jednotlivých kategorií)

Maraton

Čtyřspřeží - Zdeněk Jirásek
Dvojspřeží - Pavel Hybler
Jednospřeží - Jan Exnar
Pony - Maxmilián Baierl ml.

Parkur

Čtyřspřeží – Zdeněk Jirásek
Dvojspřeží – Erik Zuvač
Jednospřeží – Jan Exnar
Dvojspřeží ponny – Monika Pospíšilová

Drezura

Čtyřspřeží – Zdeněk Jirásek
Dvojspřeží – Erik Zuvač
Jednospřeží – Jan Exner
Dvojspřeží pony – Monika Pospíšilová

Celková výsledková listina

Čtyřspřeží – Zdeněk Jirásek
Dvojspřeží – Erik Zuvač
Jednospřeží – Jan Exner
Pony – Monika Pospíšilová