Týnišťské děti si mají kde hrát. Ve městě mají pět hracích koutků a během dvou let zde vznikla dvě nová hřiště za téměř dva miliony korun. Obě zařízení odpovídají platným normám dle kritérií EU.

Město tak dokončilo budování dětských hřišť ve městě, přičemž záměr udělat něco pro děti vznikl v roce 2005. „Nejprve probíhaly diskuse co se stávajícími zařízeními, která byla částečně dožilá nebo ve špatném technickém, či estetickém stavu. Na základě detailní revize bylo rozhodnuto, která budou odstraněna. Přesto, že zazněly návrhy na odstranění všech těchto starých herních zařízení, na kterých si hrály prakticky celé dvě generace, bylo rozhodnuto převážnou část herních prvků opravit,“ zavzpomínal týnišťský starosta Jaroslav Matička.

Jak doplnil, na přelomu roků 2006/2007 vznikl návrh a vzápětí se vybudovalo první dětské hřiště v městském parku nákladem téměř milion korun. Otevíralo se k loňskému Dni dětí. „Ještě loni na jaře byly ve spolupráci s občanským sdružením rodičů zpracovány návrhy na druhé dětské hřiště, tentokrát v sídlišti U Dubu. V průběhu léta byl v prostoru tohoto zařízení instalován první multifunkční hrací prvek – loď Pinta. Vše bylo vybudováno nákladem milion korun,“ pokračoval starosta s tím, že obě hřiště odpovídají platným normám dle kriterií EU.

Obě zařízení jsou oplocená, s provozním řádem, mají svého správce, který denně jejich areál otevírá a uzavírá. Zároveň se stará o pořádek a drobnou údržbu. „Po předchozích zkušenostech jsme přesvědčeni, že se to vyplatí. Předchozí hřiště v parku nepřežilo více než 5 let. Bylo totálně zdevastováno a nové bylo budováno tzv. „z gruntu“,“ dodal Matička.

Mimo těchto dvou nových dětských hřišť odpovídajících zcela normám, je v samotném městě ještě 5 hracích „koutků“ a 3 další jsou v obcích.