Další exkurze pořádaná pro milovníky archeologie a historie měla několik zastávek, odborný výklad účastníkům poskytl Bohumír Dragoun. Výprava postupně navštívila město a šikmou věž Žabkovice, největší horskou pevnost Evropy Stříbrné hory a hrad Bardo Šl. Založený ve 13. století a zničený husity v roce 1425.