V kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici se konala slavnostní událost. V pátek 28. října, tedy na státní svátek České republiky, byly během dopolední mše požehnány obnovené barokní varhany postavené roku 1783 rokytnickým varhanářem Georgem Španělem.

Tento rod působil na území severovýchodních Čech od konce 18. století a v průběhu 19. století, kdy postavil několik desítek varhanních nástrojů. Jejich největší varhany jsou dnes umístěny v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou. Barokní varhany v Rokytnici se tak mohou pyšnit tím, že pravděpodobně patří mezi jeden z prvních nástrojů, které varhanář postavil.

Slavnostní požehnání obnovených varhan provedl duchovní administrátor rokytnické farnosti Páter Wieslaw Kalemba. Páteční odpoledne bylo ve znamení koncertu, který symbolicky uvedl tento zajímavý nástroj do běžného kulturního a duchovního života v horském městečku.

„Obnova varhan, která začala už v roce 2010, si vyžádala celkové náklady 531 tisíc korun. Na jejich obnovu přispěl významnou částkou Královéhradecký kraj, a to ve výši 320 tisíc korun. Město Rokytnice se na obnově podílelo částkou 100 tisíc korun. Zbytek byl získán ze sbírek farníků nebo z darů a dalších sbírek," uvedl starosta města Petr Hudousek.