Jak pomoci se záchranou vzácných varhan v klášterním kostele v Opočně? Co třeba adopcí píšťal? Nápad se ujal a sbírkové konto obohatil o mnoho desítek tisíc korun.

„První adoptované píšťaly zakoupila paní z Opočna pro svá tři vnoučata a hned sáhla po těch za nejvyšší částky. To mi dodalo hned na začátek optimismu a jistoty, že to dokážeme. A také se to podařilo, i když tempo adopcí píšťal bylo hodně proměnlivé,“ zavzpomínala na premiérovou dárkyni tajemnice Městského úřadu v Opočně Renata Černá, která adopci píšťal zajišťovala.

V roce 2017 se stala jedním z iniciátorů a důležitých členů týmu, složeného ze zástupců města, farnosti nebo spolku PROVARHANY, který akci s rozpočtem 1,5 milionu korun posouval kupředu. Brzy se po její bok zařadila sama: „Samozřejmě jsem několik členů rodiny obdarovala tímto originálním dárkem a prvním z nich byl můj syn, který dostal adoptovanou píšťalu ke svým 18. narozeninám.“

Za každou adoptovanou píšťalou se skrývá originální příběh. Lidé adoptovali píšťaly jak pro sebe, pro své blízké a přátele, ale třeba i pro své zaměstnance. Ale některé situace spojené s adopcí píšťal Renatu Černou takzvaně dostaly. Jako když dorazil asi čtrnáctiletý mladík s tisícikorunou, kterou mu věnoval děda. Prý si má za ni něco koupit. Tak se odhodlal pořídit si píšťalu.

Renata Černá.Renata Černá.Zdroj: Deník/Dana Ehlová"Jindy přišla paní s tím, že jí zvýšili důchod, tak se rozhodla, že peníze věnuje na varhany a až zase našetří, tak přijde znovu. Dalším dojemným příběhem pro mě byla adopce za několik desítek tisíc korun, kdy přišla dcera s tím, že to bylo přání její nedávno zesnulé maminky, která už sama nestihla adopci realizovat. Ale ráda bych opravdu moc a od srdce poděkovala všem dárcům za každý příspěvek, ať už byl v jakékoliv výši. Moc si toho vážím a tato zkušenost pro mě byla velice přínosná a bylo mi ctí být součástí tohoto projektu,“ uvedla Renata Černá.

Od začátku projektu věřila, i když to byla pro ni zcela nová zkušenost: "Nedokázala jsem si vůbec představit, jak dlouho bude trvat, než se nám společně podaří nastřádat všechny potřebné finance. Ale protože jsem věděla, že nás na všechnu tu práci je více, vůbec jsem si nepřipouštěla možnost, že by to nevyšlo. Věřím tomu, že když je odhodlání a nadšení, tak se dílo nakonec vždy podaří.“

Adopcí varhanních píšťal se v Opočně podařilo získat 220 900 korun.

To by však nestačilo. „Město Opočno postupně přispělo částkou 400 tisíc, Královéhradecký kraj poskytl několik dotací v celkové výši 590 tisíc, další potřebné finanční příspěvky byly zaslány přímo na sbírkový účet nebo byly získány z dobrovolného vstupného při benefičních koncertech,“ sdělila tajemnice městského úřadu, podle níž bylo zásadní i nadšení a odhodlání samotné farnosti Opočno a jejich farníků.

Hlavně v posledním roce, kdy má opět svého faráře, Filipa Foltána, dostala farnost novou energii a odhodlání dosahovat vytýčených cílů. A to bylo a je opravdu hodně znát.

„Varhany by se měly poprvé rozeznít při slavnostní mši v rámci poutě Porcinkule. Přítomen by měl být i pan biskup Jan Vokál. Zcela dokončeny by měly být do konce letošního roku a v celé své kráse bychom je mohli slyšet při vánočním koncertu,“ dodala Renata Černá v době, kdy vrcholí projekt rozsáhlé opravy královského nástroje v klášterním kostele Narození Páně v Opočně.