Nejprve přišla na řadu ulice podél fronty domů, nic významnějšího zde objeveno nebylo. „Dolní část je hotová, z našeho pohledu přinesla minimum archeologických situací. Na třech bodech byl nalezen zděný opukový kanál z 19. století, vedl podél řady domů, narazili jsme na něho zhruba před ZUŠ a na dalších dvou místech směrem dolů. Tento kanál zůstane zachován,“ sděluje archeolog Bohumír Dragoun, který má opočenský průzkum na starosti.

Mnohem nadějnější se zdá prostor mezi jízdárnou a kostelem, kde začal průzkum v minulém týdnu. V tomto prostoru byla odkryta začernalá plocha, to znamená, že tady nebylo prováděno tolik terénních úprav jako v již prozkoumané části. Tato plocha obsahuje keramický materiál z 13. století, což je pro Opočno velmi důležité. Přestože se totiž mluví o existenci opočenského hradu v roce 1068, nebyl v místech Trčkova náměstí zatím proveden archeologický průzkum, který by to potvrzoval. „Je zde soustředěn poměrně bohatý keramický materiál na rozsáhlé ploše, to musí mít svůj důvod, který musíme zjistit. V příštích dnech budeme pokládat sondy, na základě sondáže budeme schopni určit, o jaký prostor šlo. Je možné, že zde skutečně byl hradní příkop, ale zatím jsou to jen dohady, musíme počkat na výsledky,“ nechce předbíhat Bohumír Dragoun.

(dm)