Vykázání z bytu


„V letošním roce jsme řešili devět případů se znaky domácího násilí. Jeden z nich skončil vykázáním z bytu,“ uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková Chvojková. Domácí násilí se týká hlavně Kostelce, Rychnova a Týniště.

Případ, kdy byl násilník vykázán z bytu, se stal tento týden v Kostelci nad Orlicí. Policisté byli sousedy přivoláni do bytu, kde muž slovně i fyzicky napadl svoji družku. Kromě útoku na ženu demoloval i zařízení bytu, vše se odehrávalo před zraky dětí. Žena utrpěla zranění, dokonce i na obličeji.
„Muž měl přitom 2,1promile alkoholu v krvi. Protože se policisté obávali, že ve svém násilném jednání bude pokračovat, vyzvali muže, aby opustil společné obydlí. Ten však neuposlechl,“ dodala Kacálková Chvojková.

Muž se bránil a musel být z bytu vyveden za pomoci donucovacích prostředků a s pouty na rukou. Stejnou situaci řešila policie v této rodině i v loňském roce.


Intervenční centra


Policisté zároveň kontaktovali Intervenční centrum v Hradci Králové. Tato centra se specializují na pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Poskytují odborné služby i jinou nehmotnou podporu.

Na pomoc osobám vystaveným domácímu násilí se zaměřují i další organizace – například Bílý kruh bezpečí. „Nejčastějšími oběťmi domácího násilí se samozřejmě stávají ženy. Nejohroženější skupinou jsou ženy mezi třiceti a čtyřiceti lety,“ vysvětlila prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.
Zajímavé je, že oběťmi násilí se stávají spíše ženy vdané než ty svobodné. Přestože násilí na ženách vede, objevují se i případy, kdy dospělé děti týrají vlastní rodiče. „V některých případech to znamená, že jsou vykázáni třeba dva sourozenci, kteří žijí společně s rodiči a ubližují jim,“ upřesňovala Vitoušová.


Opakované násilí

Zákon od loňského ledna umožňuje policistům vykázat násilníka z domu až na deset dní. Pamatuje však i na případy opakovaného násilí po návratu do domácnosti. Pokud ohrožení trvá déle, může být násilník vykázán z domu opakovaně. Nejvyšším trestem pro něj může být vykázání z bytu na celý rok. O tom už ale musí rozhodnout soud.

LUCIE KUDLÁČKOVÁ


Domácí násilí si podle výzkumů udržuje v Česku stabilní úroveň, a to 16 procent v populaci starší 15 let. Od ledna loňského roku ale dostala policie silný nástroj na pomoc obětem – institut vykázání násilníka z domu.
Například agresivní opilý manžel, který bije a ponižuje svou ženu, může být díky tomuto opatření vykázán na 10 dní z domácnosti. Pokud ohrožení trvá déle, může být násilník vykázán z domu opakovaně, a to až na dobu jednoho roku. O tom už ale musí rozhodnout soud. Na pomoc obětem fungují ve všech krajích takzvaná intervenční centra, která nabízejí psychosociální a právní pomoc. Kromě toho se množí například případy, kdy agresory jsou dospělé děti, jež útočí na své rodiče. V některých případech to znamená, že jsou vykázáni třeba dva sourozenci, kteří žijí společně s rodiči a ubližují jim.
Jen za uplynulý rok zakázala vstup Policie ČR násilníkům v 862 případech. V 58 případech přitom šlo o opakované vykázání ve stejných domácnostech. (šp)