Tuto stavební akci bychom rádi zrealizovali ještě do konce letošního roku. Ten se nesl především ve znamení plánování a různých příprav na další projekty a období.

V obci je bohaté kulturní vyžití. Ačkoli jsme přerušili tradici vaření kotlíkového guláše, pořádáme i další zajímavé akce. Patří mezi ně například pečení svatomartinských hus v listopadu.

V září se bude konat také nohejbalový turnaj a v rámci něj dojde na pečení chleba v naší obecní peci. V obci se koná také drakiáda a dětské dny. Z proběhlých akcí rád zmíním tradiční kácení máje či vzpomínková akce k uctění památky paravýsadku Barium.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" přinášíme pravidelně každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce.