„Pokud nedojde k výraznému poklesu spotřeby, budeme nuceni přistoupit k přerušování dodávky vody v nočních hodinách, což může způsobovat kolísání tlaku, zakalení vody a zanášení domácích spotřebičů. Přítok z pramenišť pitné vody do zdroje je z důvodu dlouhotrvajícího srážkového deficitu méně vydatný. V horizontu dvou týdnů posílíme zdroj vody o nátok ze staré vodárny, což by mělo situaci zlepšit,“ informoval starosta obce Luboš Tylš.