Dále se doba nočního klidu vymezuje od 3. do 6. hodiny ráno při tradičních akcích, jako je Sportovní, Školní a Maškarní ples, při pouťových oslavách a v době pořádání Čarodějnic.