Obchvat Rychnova je podle místních obyvatel nezbytností.

Důvodem je hustá doprava 
v souvislosti s blízkou průmyslovou zónou Kvasiny.

Názory, kudy má vést, 
se ale různí.
Obchvat Rychnova nad Kněžnou – odhadovaná cena je v rozmezí 470 až 540 milionů.

S realizací přeložky silnice 1/14 se počítá zhruba 
v roce 2020 +

Zastupitelé nakonec schválili variantu nazývanou D2A, která však stále obsahuje původně navrženou červenou trasu 2A a modrou kompromisní 2C, která se více odklání od Lipovky a Lokota. Tyto varianty už byly dříve vybrány jako nejvhodnější na posouzení vlivů na životní prostředí – EIA a ve hře zůstávají i nyní.

V Pelclově divadle tak zastupitelé zatím schválili pouze jakýsi koridor, který ukazuje, kudy zhruba trasa obchvatu povede. Zároveň odsouhlasili, že je možné jeho rozšíření, tak aby zde bylo možné umístit například kruhovou křižovatku či protihluková opatření.
Na zastupitelstvu vystoupili i zástupci obyvatel Lipovky, ti řešili napojení plánované přeložky v Lipovce na silnici I/14. Chtěli, aby bylo v návrhu jasně vymezeno, kde k němu dojde. Podle nich by měl být také kruhový objezd posunut co nejblíže k takzvanému Vrchu spravedlnosti.

Podle obyvatel Lipovky je navržený koridor příliš úzký a později už nebude možné obchvat posunout dál od Lipovky.
David Langr, který vystupoval na zastupitelstvu v Pelclově divadle za obyvatele Lipovky, vybízel, aby si všichni zastupitelé udělali čas a přijeli se přímo na místo do Lipovky podívat, aby opravdu viděli, kudy má trasa obchvatu vést.
Připomínky obyvatel Lipovky přednesla také zastupitelka Michaela Zimová v protinávrhu. O něm ale nakonec zastupitelstvo nehlasovalo.
Starosta města Jan Skořepa totiž upozorňoval na to, že se zatím neřeší, kde budou případné křižovatky nebo kruhový objezd. Dále dodal, že v návrhu se s variantním rozšířením počítá, tak aby tu mohla být umístěna například kruhová křižovatka.
„Teď je potřeba navrhnout pouze trasu, jakýsi koridor, kudy v budoucnu obchvat povede. Neumisťujeme ještě silnici. Je třeba se posunout dál, aby se mohl upravit územní plán. Na veškeré připomínky bude ještě čas, ty se budou moci řešit na veřejném projednání územního plánu," vysvětloval starosta Rychnova Jan Skořepa.

Dle jeho slov budou mít ještě obyvatelé Lipovky možnost podat konkrétní připomínky, ke kterým se přihlédne.
Podle starosty Jana Skořepy je ale potřeba se shodnout na nejvhodnější variantě. Sám dodal, že pokaždé se najde někdo, komu se daná trasa nebude líbit. Pak by ale nemusel stát obchvat na svém místě nikdy.
„Rychnov ale obchvat rozhodně potřebuje, a to co nejdříve," dodal.
Nakonec všech sedmnáct přítomných zastupitelů odsouhlasilo navrženou trasu D2A, která zahrnuje původně prezentovanou variantu 2A a 2C. S fialovou variantou 2B, která vedla příliš blízko obydlené části, už se nepočítá.

RYCHNOV PŘELOŽKU 
POTŘEBUJE

Rychnovem v současnosti projíždí denně okolo patnácti tisíc aut, přičemž podíl nákladních vozidel je okolo dvanácti procent.
Kolem roku 2030 se má počet automobilů přiblížit dvaceti tisícům. Silnice I/14 se blíží hranici své kapacity, takže hrozí permanentní zácpy a kolony. Lidé si přejí, aby se přeložka realizovala co nejdříve.
Po druhé hodině, kdy končí automobilka a ostatní firmy v okolí, se tvoří zácpy a projet Rychnovem je opravdu zážitek. Auta se štosují už od Lipovky až k semaforu k nemocnici.

Stanislava Preclíková