Plánovaný obchvatSilnice I/14 od Náchoda na Českou Třebovou prochází Rychnovem jako průtah. Obchvat by měl odklonit dopravu na jižní okraj města. V územním plánu se pro obchvat počítá s územní rezervou (pásem širokým 100 metrů).
1. etapa obchvatu by měla začít křižovatkou v Lipovce nedaleko podniku společnosti M. Preymesser Logistika, povede v zářezech a násypech z jihozápadu na jih okolo Rychnova, má protnout nynější výjezd na Lokot mezi zahrádkářskou kolonií a domem Červinkových, přemostěním překročí železnici, silnici na Synkov-Slemeno a řeku Kněžnou, napojí se na kruhovou křižovatku pod Budínem, odkud se vyjíždí na Vamberk.
2. etapa obchvatu může někdy v budoucnu dotáhnout dopravu dál 
po jihovýchodním kraji města až na Budín s výjezdem na Vamberk.

Ale až chystaný překotný rozmach škodovácké automobilky a s ní spojený rozvoj kvasinské průmyslové zóny posvěcený Sobotkovou vládou daly věcem nový impuls.

Rychnovské zastupitelstvo má za sebou bouřlivou diskuzi na veřejném zasedání, které proběhlo na sklonku června. Jablkem sváru se stalo místo, kde by navrhovaná silnice měla procházet poblíž zahrádkářské kolonie a přes zemědělské pozemky.
„Je zřejmé, že situace v Jiráskově ulici, dopravní tepně Rychnova, se brzy stane kritickou, obdobně jako je tomu už delší čas v Náchodě. Navrhovaný obchvat by odklonil především tranzitní a kamionovou dopravu, která v současnosti po silnici I/14 projíždí městem. Jenom pro připomenutí uvádím, že poslední sčítání intenzity dopravy u nemocnice v roce 2010 napočítalo za 24 hodin průjezd 14 tisíc vozidel," připomíná rychnovský starosta Jan Skořepa. Přitom výrobní kapacita závodu Škoda v Kvasinách se má do roku 2018 téměř zdvojnásobit.

„Reálně předpokládejme, že se doprava ještě více zintenzivní, takže se dá počítat s nárůstem dopravy ve zmíněné oblasti na 20 tisíc a možná i více vozidel za den," dodává starosta, který po červnových vzrušených dohadech inicioval vypracování další možné trasy obchvatu.
„Požádal jsem ředitele Ředitelství silnic a dálnic v Hradci Králové o zpracování variantní studie vedení trasy obchvatu tak, aby v rámci možností bylo vyhověno připomínkám diskutujících. Toto mi bylo přislíbeno a v současné době je ve zpracování úprava stávajícího návrhu i variantní řešení trasy obchvatu města," říká Skořepa.

Starosta plánuje, že ihned poté, co bude studie s druhou variantou silničního obchvatu Rychnova hotová, svolá veřejné jednání za účasti odborníků z Ředitelství silnic a dálnic České republiky, autora návrhu tras a občanů města. „Představuji si, že ještě letos u každé varianty prodiskutujeme její pozitiva i negativa a veřejnost se s návrhy podrobně seznámí."

Trasa obchvatu 
v plánu skoro 10 let

Pro zajímavost, varianta obchvatu navržená ředitelstvím silnic a dálnic, nad níž se strhla vlna nevole především ze strany zahrádkářů, směřuje koridorem, který vymezil územní plán města už před téměř deseti lety – v roce 2006.
Obchvat Rychnova se dostal do usnesení vlády České republiky, protože úzce souvisí s vyřešením dopravní obslužnosti kvasinské průmyslové zóny směrem na Moravu.
Současnou dopravní situaci v Jiráskově ulici navíc komplikuje železniční přejezd, přičemž četnost průjezdů vlaků na trase Kvasiny – Týniště nad Orlicí se v nejbližších letech nezanedbatelně zvýší. Automobilka v současné době vyrábí okolo 160 tisíc aut ročně, ovšem výroba by se měla zvýšit až na 280 tisíc vozidel.

„Obchvat se nás nesmí dotknout!"

Na městě leží připomínky od zahrádkářů, obyvatel, kteří v inkriminované lokalitě bydlí, a také od občanů obce Lokot. „Tvrdí, že pokud se obchvat přiblíží k Lokotu, tak s ním také nesouhlasí," prozrazuje Skořepa a s nádechem ironie dodává: „Nastala situace běžná v naší zemi. Všichni souhlasí s obchvatem, ale nesmí se jich dotknout."
V Rychnově tak může nastat situace, že nebude průchodná žádná z navrhovaných variant s výjimkou tzv. nulové, což znamená, že doprava nadále povede městem.
„Pokud dojde k většinové shodě nad jednou ze dvou navržených tras obchvatu, pak bude předložena zastupitelstvu města k rozhodnutí. Jestliže se názory budou tříštit a budou nejednotné, předpokládám, že dojde na vypsání místního referenda. Podle jeho výsledků pak uvidíme, jak dál," uzavírá rychnovský starosta.