Několik desetiletí čekali obyvatelé Opočna na tuto zprávu. Obchvat města se začne stavět v létě příštího roku. Jeho první etapa má být hotova o dva roky později.

Opočno je známé jako malebné město s krásným historickým centrem a zámkem. Denně přes něj však projedou tisíce osobních i nákladních aut.

Ty projíždí přímo přes Kupkovo náměstí, které je vedeno jako zóna v památkovém zájmu. Jsou zde obchody i škola.

Velký provoz proto ohrožuje chodce. „Stávající průtah je pro veškerou dopravu, osobní i těžkou nákladní, veden po nevyhovujících komunikacích s malými směrovými oblouky. Provoz silničních vozidel všech kategorií je v zástavbě města zdrojem hluku a exhalací,“ uvedla tisková mluvčí investora stavby - Královéhradeckého kraje - Martina Götzová.

Obchvat však nezlepší situaci jen ve městě samotném. „Tento obchvat nabude na své důležitosti protažením dálnice D11 od Hradce Králové do Jaroměře,“ uvedla dále mluvčí.

Radost z termínu zahájení stavby obchvatu má i opočenská starostka Šárka Škrabalová.

„Na první etapu se dolaďují poslední smlouvy. S krajem o všem intenzivně jednáme,“ poznamenala.

Stavba bude rozdělena do dvou etap. Celková délka navrženého obchvatu silnice II/298 kolem města Opočna je 3,6 kilometru.

Předpokládané náklady na I. etapu jsou 163 milionů korun, přičemž se bude stavět úsek dlouhý 2,16 km. Druhá etapa se odhaduje na 177 milionu korun a počítá se s vybudováním téměř 1,5 kilometru komunikace.

„Pro první etapu jsou podepsány smlouvy budoucí kupní na všechny pozemky kromě dvou, na kterých je velký počet spolupodílových vlastníků. Vykupování by mělo být dokončeno na jaře příštího roku a od toho se také bude odvíjet zahájení stavby I. etapy. Byly také zahájeny výkupy pro II. etapu,“ uvedla mluvčí kraje Martina Götzová.

Kraj je investorem stavby a na první etapu peníze získá z balíku finančních prostředků, které do regionu směřují v souvislosti s rozšiřováním kvasinské průmyslové zóny.

„Náklady první etapy budou hrazeny z dotace ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu, a to ve výši 75 procent celkové částky. Na druhou etapu bude chtít kraj získat evropskou dotaci Z Regionálního operačního programu (IROP),“ dodala mluvčí.

První etapa zahrnuje severozápadně od města zarnuje úsek mezi stávající silnicí III/30815 na České Meziříčí po napojení na stávající silnici II/298 z Opočna ve směru na Dobrušku. Druhá etapa, tedy obchvat Opočna jihozápadně od města, vychází ze stejného napojovacího bodu na stávající silnici III/30815 na České Meziříčí a přes údolí Zlatého potoka vyústí na stávající komunikaci ve směru na Třebechovice pod Orebem.