Ty je ale nutné „obrousit" tak, aby vyhovovaly všem. Jednání mezi městem a investorem, tedy Královéhradeckým krajem, i dalšími subjekty proto běží na plné obrátky. Nejinak tomu bylo i v čase prázdnin.

Na jedné ze schůzek, která se konala na konci července, se řešily technické záležitosti druhé etapy obchvatu . „A to například napojení stávajících polních cest a komunikací, ochrana stavby obchvatu před divokou zvěří a ochrana stávající zóny pro rekreaci proti hluku. Investor totiž žádá zpracování hlukové studie," prozrazuje Renáta Černá, tajemnice městského úřadu v Opočně.

Další jednání se již uskutečnilo na krajském úřadě. „Na tomto jednání byly podány informace o stavu rozpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. Dále byla podána informace o probíhajícím výkupu pozemků pro stavbu obchvatu. Důležitým bodem jednání byla stavba „lávky" pro mimoúrovňové křížení stavby obchvatu a cyklostezky," popisuje tajemnice Černá.

Vedení města předalo žádost, aby tato stavba byla zařazena do investic kraje. Měla by se dostat do investičního záměru kraje, který bude projednán a případně schválen 15. září. „V případě schválení tohoto investičního záměru bude stavba lávky samostatnou investiční akcí a její realizace bude podmíněna realizací 1. etapy stavby obchvatu," dodala Černá.

Dále byla řešena údržba přechodu pro chodce. Tento přechod bude po realizaci předán do správy města Opočna. Projektová dokumentace pro stavební řízení na 2. etapu stavby obchvatu by měla být dokončena tento měsíc.