Město má v nejbližších týdnech předložit preferovanou variantu Ředitelství silnic a dálnic. „Bezprostředně po obdržení vyhledávací studie na přeložku silnice I/11 zpracované městem Kostelec nad Orlicí bude ze strany ŘSD zadáno zpracování ekonomického posouzení efektivnosti stavby,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že stát by měl navrženou variantu obchvatu posoudit ještě do začátku letošního léta. „Na základě výstupů bude následně rozhodnuto o výsledné variantě trasy přeložky silnice I/11,“ dodala Ledvinová.

Ve hře je již řadu let několik možných variant odvedení tranzitní dopravy z města. K celé záležitosti v srpnu uplynulého roku vznikla pod patronátem pražské společnosti Sudop vyhledávací studie. Ta zohlednila tři možné scénáře budoucího odklonění dopravy z centra města. Všechny z dopravních alternativ počítají s napojením obchvatu na západní straně za častolovickou železniční zastávkou.

Původní varianta počítá s menším obloukem, který by severně obkroužil Kostelec a zpět na silnici I/11 by se napojil u bývalých kasáren. Druhá z variant znamená vyvedení obchvatu více na sever. Ten by pak na západní straně kopíroval železniční trať ve směru na Rychnov nad Kněžnou a obloukem na východní straně Kostelce vyústil u bývalých kasáren jako původní varianta. Ovšem ani tato varianta s pracovním názvem V2 u vedení města přílišné sympatie nevzbudila.

Na stole tedy leží varianta třetí, jež by obdobně jako druhá z variant u Častolovic kopírovala železniční trať k říčce Kněžná. Trasa obchvatu by však pokračovala větším obloukem za Štědrým potokem přes současný dobývací prostor cihelny. Podle vedení města by tato varianta znamenala oddálení budoucí silnice od zastavěného území města. „Zahájení stavby předpokládáme nejdříve v roce 2023, přičemž termín se bude nadále upřesňovat v závislosti na průběhu investiční a majetkoprávní přípravy,“ řekla Nina Ledvinová, která zároveň poznamenala, že pokud dojde k realizaci městem preferované varianty obchvatu, bude nutná změna Zásad územního rozvoje kraje a v neposlední řadě i územního plánu města samotného.