Přijďte se s nimi podívat k nám na obchodní akademii v pátek 15. ledna 2016 v 16 hodin. Sejdeme se v tělocvičně, kde zahájíme koncertem školní kapely Přejetá žába, pokračovat budeme prohlídkou školy a zakončíme individuálními konzultacemi s vedením školy a vyučujícími.

Těšíme se na vás

Obchodní akademie T. G. Ma-⋌saryka v Kostelci nad Orlicí