Obchodní akademie T. G. Masaryka se zapojila do projektu moderní výuky, který svým rozsahem nemá v regionu obdoby. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání dotuje 11,5 miliony korun Evropská unie z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Do projektu vstoupila OA od ledna 2009 s dobou realizace do konce roku 2011 a zapojila se do něj většina pedagogického sboru. „V praxi to znamená, že studenti budou moci využít digitálně zpracované přednášky z hlavních předmětů, které vždy dostanou na začátku školního roku. Dostanou je jednak na médiu, ale dostupné budou přes speciální komunikační program Moodle i na internetu,“ vysvětlila ředitelka OA Anna Oberreiterová.

Škola chce díky projektu vytvářet nové materiály, šité na míru studentům oboru obchodní akademie a příbuzných oborů. „Učivo v digitální podobě připravujeme i pro další obchodní akademie v kraji. To znamená pro více než 1500 studentů v Jičíně, Trutnově, Náchodě a Hradci Králové. Navíc jsme se zavázali, že i po skončení tříleté lhůty zabezpečíme aktualizaci materiálů na dalších pět let. Celkem tedy osm roků,“ vysvětlila ředitelka s tím, že v žádném případě nejde o formu dálkového studia bez přítomnosti ve škole.

„Na druhou stranu když bude student nemocný a nebo delší dobu nepřítomný, o nic nepřijde, protože bude mít přehled, co se ve škole učilo. S novu výukou chceme začít od nového školního roku,“ dodala Anna Oberreiterová.