Vznikl tu kulturní klub a také společenská místnost. Na akci jsme čerpali dotaci. Letos bychom rádi v pracích pokračovali – chceme například udělat novou fasádu.

Kulturní dění v obci je velmi bohaté a i letos nás čeká řada zajímavých kulturních akcí různého druhu.

Rubriku „Co je nového, pane starosto" přinášíme pravidelně v úterý. Obce jsou vybírány v abecedním pořadí. Mohou však nastat výjimky.