Za malé peníze drží to nejcennější, pospolistost a aktivitu lidí.

 

 

Venkov usiluje především o změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Zde chtějí jeho zástupci zrušení stávajících koeficientů rozpočtového přerozdělení daní, kde jediným kritériem přerozdělování peněz je počet trvale žijících obyvatel. Jsou tak nadřazena města a na obce zůstává méně peněz. Autoři petice přitom upozorňují na to, že i přesto na ně stát přenáší další odpovědnosti, aniž by zajistil jejich financování.

„Petice proti diskriminaci venkovského obyvatelstva pořád běží, chodí usnesení jednotlivých zastupitelstev obcí, která petici podporují. Každý týden jich přichází kolem dvaceti až třiceti, a tak je škoda to nyní zavírat,“ uvedla senátorka, spoluautorka petice a místopředsedkyně Spolku pro obnovu venkova
Starosta Podbřezí na Rychnovsku Antonín Novotný upozorňuje: „V malých obcích mnohde za malý peníz drží to nejcennější, co máme, a tím je pospolitost a aktivita občanů. Chceme dokázat těm nahoře, že svou práci děláme dobře a bylo by nenahraditelnou ztrátou rozvoje českého venkova sebrat lidem jejich iniciativu.“

Obyvatelé venkova tak peticí dokazují, že jim nejsou lhostejné jejich samosprávy a chtějí, aby se jejich problémy a potřebami začali konečně vrcholné úřady zabývat.