Rovněž v Olešnici oslavili 160 let výročí zahájení povinné školní výuky a 130 let výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů. V Hoděčíně sbor slavil 70 let.
„Pro obě obce je to velká událost, na kterou jsme se připravovali prakticky od voleb, kdy jsem získal post starosty,“ uvedl Jiří Moravec. K výročí vznikla i publikace, která dokumentuje veškerou historii obce a rovněž je doplněna i o fotografie z obecního dění.

„Je dobré, že oslavy jsou spojené v jeden den. Do Hoděčína se tak dostanou lidé, kteří by sem běžně nepřišli,“ uvedl místostarosta Jaromír Dostál. Jak také dodal, právě hasičské sbory, které patří k nejvýznamnějším v okrese, jsou hybnou silou kultury v obci: „Sbor kdysi vznikl z divadelního spolku a pro občany v průběhu roku připravuje spoustu zajímavých akcí.“ Jako odměnu za jejich dlouholetou činnost jim byla předána do užívání repasovaná motorová stříkačka a prapor k významnému datu. Tehdejší techniku připomněla i historická stříkačka z Albrechtic nad Orlicí. Odpolední veselení zpříjemnily svým muzikálovým vystoupením i děti ze Základní školy.