Letos v létě to bude 25 let, co se podhůřím Orlických hor prohnala ničivá povodeň. Smetla vše, co jí stálo v cestě. Zasáhla 30 tisíc lidí, 2 tisíce lidí muselo být ze svých domovů evakuováno a bohužel brala i lidské životy. Kromě toho jí za oběť padlo také kolem dvou a půl tisíce domácích zvířat a 55 tisíc kusů drůbeže. O nádrži v Mělčanech, která by takovým dopadům do budoucna zabránila, se začalo mluvit už před více než dvaceti lety. Jenže dodnes nestojí.

V Mělčanech se uvažovalo o čtvrté přehradě v kraji, plány se však během let změnily. Nakonec to bude suchý poldr.

"V roce 2011 byla stavba zahrnuta do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako veřejně prospěšná. Územní rozhodnutí bylo na základě žádosti z roku 2014 vydáno Městským úřadem Dobruška v roce 2018, právní moci nabylo v následujícím roce. Povodí Labe posléze zahájilo majetkoprávní přípravu," připomněla postup záměru v posledních letech mluvčí státního podniku Povodí Labe Hana Bendová.

Zkáza, kterou po sobě zanechala povodeň v červenci 1998.
Před 23 lety se prohnala krajem pod Orlickými horami velká voda a brala životy

Podle Bendové je v současné době je vykoupeno více než 95 procent potřebných pozemků, přičemž Povodí Labe do přípravy stavby vložilo již 57 milionů korun z vlastních zdrojů: "V roce 2020 bylo zahájeno stavební řízení, které je nyní přerušeno do doby, než bude dokončena majetkoprávní příprava."

Připravovaná suchá nádrž Mělčany má být zásadním prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící podél Dědiny (Zlatého potoka) pod nádrží, tedy zejména pro Mělčany, Dobrušku a Pulice. Kladně se má projevit i dále po proudu v Českém Meziříčí a Třebechovicích pod Orebem.

Vedení Povodí Labe se na začátku roku 2023 sešlo s novými vedoucími představiteli města Dobrušky. Obě strany se vzájemně ujistily, že mají na vybudování strategické stavby skutečný zájem.

Zrekonstruovaná nádrž v Tutlekách má pomoci při povodních
Zrekonstruovaná nádrž v Tutlekách má pomoci při povodních

"Vykupovaly se pozemky od 80 majitelů a poslední informaci mám tu, že zbývá už jen sedm. Takže v tomto ohledu to spěje do finiše. Mohlo by se stavět do dvou let," prozradil starosta Dobrušky Miroslav Sixta. Jak ale zdůraznil, jde o optimistický výhled.

Proti původnímu návrhu, který počítal s variantou přehrady, se ozvali ekologové a projekt se zdržel. Současné řešení bude i ekonomičtější. "Teď je to varianta zátopového území a když tam voda nebude, bude se tam příroda chovat v podstatě stále stejně. Akorát tam vznikne hráz," říká Sixta.

"To, co se stalo v roce 1998, byla ohromná souhra událostí. Zaseklo se to na Cháborách, kde se protrhl most a přišla povodňová vlna. Podle nás - z pohledu Dobrušky, Pulic, Pohoří, Českého Meziříčí až někde po Třebechovice - tento problém suchý poldr řeší," míní dobrušský starosta.

Povodňová vlna v roce 1998 ničila vše, co jí stálo v cestěPovodňová vlna v roce 1998 ničila vše, co jí stálo v cestěZdroj: HZS KHK

Budoucí suchá nádrž zachytí až 3 159 000 metrů krychlových vody. Při maximální kapacitě poldru se bude moci rozlít na plochu o rozloze 55 hektarů.

"Hráz poldru překonávající údolí říčky Dědiny o šířce přibližně půl kilometru bude vystavěna tři kilometry nad městem Dobruškou v katastrálním území Mělčany. Technické řešení je v České republice unikátní. Minimalizuje dopady na vodní a vodu vázané ekosystémy, ryby a jiné vodní živočichy, včetně zvlášť chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality a přírodní památky Dědina u Dobrušky," doplnila Bendová.

Další zajímavostí je, že díky řešení bude rovněž zprůchodněna hráz podél toku pro suchozemské živočichy.

Na likvidaci následků povodně v červenci 1998 se podílelo téměř 2400 lidí a 811 kusů techniky. V jeden den zasahovalo na území okresu Rychnov nad Kněžnou současně 534 hasičů ze 136 jednotek požární ochrany, dále pak stovky policistů, zdravotníků, příslušníků Armády ČR a civilní ochrany.