Uzávěrka příjmu žádostí je 28. února. Minimální výše příspěvku činí padesát tisíc korun a minimální podíl vlastníka deset procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Nevybrané akce budou zařazeny do seznamu zájemců o dotace pro následující roky.

V březnu pak vlastník kulturní památky připraví žádost včetně všech požadovaných příloh s předáním na město – první kolo do 21. března. Případně v květnu žádost pro druhé kolo do 21. května.