Potomek s handicapem změní život celé rodině. Aby dítě nemuselo být zavřené v ústavu, vyžaduje to od všech jejích členů velké úsilí, často ztrátu zaměstnání minimálně pro jednoho z rodičů. Kdo nemá podobnou zkušenost, těžko si nelehkou situaci představí.
Některé maminky postižených dětí v regionu nezůstaly sedět s rukama složenýma v klíně. V roce 1998 založily Orion, občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem. Fungují jako nezisková organizace.

V pronajatých prostorách se jim podařilo vybudovat centrum (244 m²), které zahrnuje dvě herny pro děti s handicapem, tři místnosti pro individuální konzultace s rodinami a pro terapie, kancelář pro realizační tým, sklad, archiv a kuchyňku. Klienti mají k dispozici výtah a bezbariérové WC.
Rodiny s handicapovanými dětmi z celého regionu využívají různé sociální služby sdružení, v němž pracují a angažují se převážně právě rodiče postižených dětí. Pro sdružení pracují dále osobní asistenti, řada dobrovolníků, například studenti.

Zdravotně postižení mohou do škol i věnovat se svým koníčkům

Děti se zdravotním postižením mohou díky asistenčním službám chodit do mateřských i základních škol. Po skončení školy se mohou věnovat koníčkům, které je baví, využívat terapie a pomoc odborníků, nejsou vyřazeny z běžného života, setkávají se v kolektivu s podobně postiženými dětmi, což výrazně přispívá k jejich sebevědomí a rodičům výrazně uleví od starostí. „Rodiny pak normálně fungují. Když dětem skončí škola , děti se sejdou v družině a odtud se rozejdou do jednotlivých kroužků, na různé programy, navečer je dopravíme domů. Rodiče mohou chodit do práce, všichni se dostanou z izolace, děti se věnují tomu, co je baví, co jim jde,“ vysvětlují hlavní přínos služeb a centra předsedkyně sdružení Orion Ilona Mikušová a místopředsedkyně Miroslava Červinková. Obě jako maminky handicapovaných dětí vědí, o čem hovoří.
Sdružení nedávno uspělo s projektem Klíč k handicapu, který je zaměřen právě na narovnání příležitostí při vzdělávání dětí se zdravotním handicapem a na podporu jejich sociální integrace do společnosti. Konkrétně to například znamená, že děti mají možnost individuální výuky na počítači, chodí na trénink biofeedbacku, terapie, která podporuje činnost mozku, trénuje pozornost, soustředění.
Díky projektu děti mohou využívat dopravu speciálně upravenými autobusy s dohledem jedné osoby na odpolední kroužky a mnoho dalších aktivit. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

(zen)