Zájemce o sociální službu odborného poradenství dle zákona o sociálních službách tížila témata spojená s dluhovou problematikou. Společně jsme hledali různé varianty řešení jejich situace zejména při neschopnosti splácet své dluhy. Klienty naší poradny také často zajímala témata spojená s nařízením a prováděním exekucí, práva a povinnosti exekutora pověřeného soudem.

Ne vždy jsou klienty poradny pouze sami dlužníci, ale často se k nám obrací i osoby blízké dlužníků, snaží se jim pomoci společně situaci řešit. Velká část uživatelů služby měla zájem o informace, případně pomoc při zpracovávání insolvenčního návrhu, které vede k oddlužení. Rozšířený a často užívaný pojem „osobní bankrot" je mnohdy jediným a možným východiskem ze zadluženosti.

Občanská poradna v rámci prevence zadluženosti opět v tomto roce pořádala celkem čtyři semináře pro veřejnost na téma prevence a úskalí předlužení jako součást projektu Dluhového poradenství pořádaného Asociací občanských poraden, jehož je členem. Semináři se snaží šířit finanční gramotnost mezi občany, upozornit na nástrahy věřitelů, naučit se orientovat v pojmech a jiné neméně důležité aspekty v této oblasti. V příštím roce opět plánuje zapojení do Dluhového projektu a pořádání seminářů pro veřejnost.⋌(hd)