Úřady s rozšířenou působností mají na vyhotovení občanského průkazu třicetidenní lhůtu, na kterou je nutné pamatovat a žádost podat v dostatečném předstihu.

„Drtivá většina lidí mění doklad před skončením platnosti, to znamená, že zvýšený nápor probíhá kontinuálně jen s občasnými výkyvy," říká vedoucí odboru občanských agend úřadu ve Vysokém Mýtě Vladimír Běloušek.

Tam před deseti lety za první polovinu roku vydali více než pět tisíc průkazů totožnosti, letos ke stejnému měsíci pouze 3176.

To v Žamberku vydali jen za první půlku letošního roku tolik občanských průkazů, jako za celý loňský rok dohromady.

„V úřední den se vyřídí průměrně osmdesát občanů, v letních měsících je tento počet i vyšší," říká vedoucí odboru správního a dopravy Edita Pálková. S hříšníky nemají problém ani jinde.

„K případům, kdy je žádost podána po skončení platnosti průkazu, dochází ojediněle," souhlasí vedoucí oddělení správních činností z ústeckého úřadu Eva Kociánová.

Referentka evidence obyvatel z Městského úřadu v Králíkách Jana Krabcová však dodává: „Vždycky se najdou i tací, co na svůj doklad vůbec nemyslí a nechají ho propadnout."

Důvodem může být i cestování do zahraničí, ke kterému platný doklad totožnosti potřebují i občané mladší patnácti let.

V Ústí nad Orlicí zaznamenali největší nápor na začátku léta, oproti tomu v Lanškrouně či Žamberku zaznamenali nárůst žádostí už v lednu letošního roku.

„Hlavní nápor pak začal druhým čtvrtletím. Pořizování žádostí off-line u nemohoucích občanů se také zdvojnásobilo. Dle dostupných informací by tento nápor neměl končit s letošním rokem, ale bude pokračovat i v letech dalších," upřesňuje Lenka Navrátilová z odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Lanškrouně.

Některé úřady navíc nabízejí občanům možnost zarezervovat si přesný čas, kdy si mohou o nový průkaz totožnosti požádat, či zveřejní datum vyhotovení žádosti.