Občané horských obcí Zdobnice a Bohdašína si za několik týdnů opět zvolí svá zastupitelstva. Stane se tak navzdory tomu, že ta z minulých voleb několik měsíců řádně fungovala. Nedávný vývoj ale zapříčinil, že v současnosti již nejsou usnášeníschopná.

Důvod je v obou případech stejný. Počet členů zastupitelstva klesl pod pět, což je jeden z možných důvodů uvedených v zákoně o volbách. „Ve Zdobnici odstoupili tři členové opozice, ale bližší okolnosti neznám. Za této situace pokračuje zastupitelstvo ve zbylém složení, ale jeho pravomoci jsou omezené. Zajišťuje zejména běžný provoz obce,“ sdělila Alena Židová, vedoucí odboru správních činností a živnostenského úřadu Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, který je pověřený přijímat kandidátky za obec Zdobnici.

Podle informací Deníku prý nesouhlasili tři bývalí zastupitelé s prací staronového vedení, které je svou většinou přehlasovávalo. Okolnosti, které obec dovedly k novým volbám, však odmítla starostka Zdobnice komentovat. „Tento stav nastal již v červenci. Samozřejmě nám to přináší obtíže, ale nechci si s bývalými členy našeho zastupitelstva nic vyřizovat přes média,“ uvedla Jana Gruntová, starostka Zdobnice.

Prozatím nebyla žádná kandidátka na Městském úřadě v Rychnově podána. Lhůta pro jejich přijetí bude končit už ve středu. „Ještě jsme nic neobdrželi, ale problémy v tomto směru neočekávám. Již v minulých volbách byl o kandidaturu do zastupitelstva Zdobnice velký zájem. Všichni si to patrně nechávají na poslední chvíli,“ poznamenala k aktuálnímu stavu Židová.

Co se týče termínu přihlašování kandidátek, dává starostka úřednici rychnovské radnice za pravdu. „Kandidátku podáme v příštím týdnu,“ dodala Jana Gruntová.

Teoretickým minimem pro kandidaturu do voleb je podle vedoucí odboru správních činností v Rychnově nad Kněžnou pět uchazečů o místo v zastupitelstvu. „Podle mne nepřichází v úvahu, že by takový stav nastal. Ale i v takovém počtu může podle zákona zastupitelstvo pracovat,“ vysvětlila Alena Židová. Neuskutečnění voleb je tedy ještě méně pravděpodobné. V takovém případě zákon počítá s dalšími volbami.

Další obcí z Rychnovska, v níž půjdou občané 10. prosince k volebním urnám, je Bohdašín. I zde klesl počet zastupitelů pod pět členů. Stalo se tak ještě dříve než ve Zdobnici a již na jaře začal počet zastupitelů klesat. Pod zákonnou hranici se dostal koncem června. Nicméně ani na městském úřadě v Dobrušce doposud nezaznamenali přílišný zájem o kandidaturu. „Do dnesního dne jsme ještě neobdrželi žádnou kandidátku pro volby do obecního zastupitelstva v Bohdašíně,“ řekla Bohumila Týfová z odboru dopravy a správy vnitřních věcí v Dobrušce, který přijímá kandidátky pro obec Bohdašín.

V Bohdašíně začalo již po řádných volbách fungovat zastupitelstvo pouze v šesti, jelikož jeden ze členů se vzdal kvůli střetu zájmů mandátu ještě před složením slibu. „Později dva zastupitelé změnili trvalé bydliště, což je vyloučilo z možnosti vykonávat tuto funkci,“ vysvětlil současnou situaci v Bohdašíně tamní starosta Jaromír Štěpán.

Pokud nastane některý ze zákonných důvodů pro vypsání nových voleb, sděluje tuto skutečnost starosta prostřednictvím krajského úřadu ministerstvu vnitra do 30 dnů. To rozhodne ve stejné lhůtě o termínu voleb, což je v tomto případě 10. prosinec. Šestašedesát dnů před jejich konáním se uzavírá podávání kandidátek. Jejich součástí je petice potřebného počtu občanů dané obce. U Bohdašína se jedná o dvanáct podpisů pro nezávislého kandidáta a sedmnáct pro sdružení nezávislých kandidátů. Ve Zdobnici pak stačí jednotlivci devět a sdružení kandidátů třináct podpisů od občanů. V obou případech se pak bude volit sedmičlenné zastupitelstvo.

Co si o tom myslí odborník

Kamil Švec, odborný asistent na Katedře politologie Univerzity Hradec Králové

Pokud zastupitelstvo není usnášeníschopné, zůstává výkon samosprávy na osobě starosty. Ten má ale pouze omezené kompetence a jedná se spíše o udržovací pozici. Musí se postarat o zajištění základních služeb pro občany jako například svoz odpadu. Naproti tomu je zastaven jakýkoliv rozvoj, investiční akce nebo prodej majetku, protože takové aktivity musí vždy schvalovat zastupitelstvo. Doba trvání tohoto provizorního stavu omezena není, záleží tak na stanovení termínu voleb ministerstvem vnitra. Problémem malých obcí, zvláště pokud se jedná o rekreační lokality, je omezený počet angažovaných lidí. Nové volby tak často nepřinesou nové složení zastupitelstva. Hrozba dalších opakování voleb a možné ustavení ministerského správce ale většinou přivedou zastupitele ke spolupráci.
Proč se mohou volby opakovat

Podle § 58 odst. 1 volebního zákona jsou těmito důvody:
a) jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží o více než jednu polovinu oproti počtu určenému podle zákona a nejsou náhradníci podle § 56 volebního zákona,
b) jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží pod hranici 5 a nejsou-li náhradníci podle § 56 volebního zákona,
c) dojde-li ke vzniku nové obce,
d) dojde-li ke vzniku nové městské části nebo nového městského obvodu,
e) dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle zvláštního právního předpisu.