Od loňského roku se za zdí opočenského kláštera začala rodit díky partě nadšenců komunitní zahrada. Výsledné dílo, ale i prostředí zelené oázy po proměně budete moci spatřit už tuto neděli od 15 hodin.

„Vychutnejte si při této příležitosti slavnostní koncert Filharmonie Hradec Králové a místní Základní umělecké školy Luboše Sluky přímo pod širým nebem. Barokní melodie, které v zahradě zazní, doplní zajímavá výstava o historii kláštera, na které se podílí Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou,“ zvou organizátoři.

Z areálu kláštera. Freska
Překvapení: v zahradách opočenského kláštera se ukrývala krásná freska

Nejen zásah komunitních zahradníků zdejší areál proměnil. Zbavil se i nepěkných azbestových staveb, které tu byly postaveny v době minulého režimu. Kdysi tu sídlil Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy.

Klášterní zahrada se otevírá po 15 letech díky realizaci již zmíněného projektu Komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně a finanční podpoře z fondů EHP a Norska. Dotace pokrývá 4,75 milionu z celkových za 5,3 milionu korun.

„Otevření a trvalé zpřístupnění klášterní zahrady je vyvrcholením projektu, na kterém intenzivně pracujeme od roku 2021. Zahradu a klášter chceme postupně zpřístupňovat místním i návštěvníkům města Opočna. Celý areál nabízí zajímavé možnosti na jeho využití a je příležitostí pro rozvoj turistického ruchu i místního komunitního života. I z tohoto důvodu je pro nás spolupráce s vedením města důležitá,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná na sociální oblast, kulturu, cestovní ruch a památkovou péči.

Pro projekt se podařilo zprovoznit vodovod. Do areálu se z přiděleného grantu pořídily parkové stoly, lavičky a multifunkční mobilní přístřešek s knihovnou jako zázemí pro odpočinek v zahradě. Několik laviček k posezení si vyrobili obyvatelé města Opočno vlastními silami v rámci tesařského workshopu na podzim 2022 pod vedením tesařů z partnerské norské organizace Fjellugla Kompetanse a mistrů z jaroměřské střední řemeslné školy.

„Od letošního května do srpna se v zahradách uskuteční několik kulturních akcí, například koncerty, výstavy či promítání. První bude právě vystoupení hradecké filharmonie,“ doplnila Berdychová.

Zájemci z řad veřejnosti mají během roku také možnost se zapojit do pěstování rostlin v komunitní zahradě i do různých dobrovolnických akcí, které pomohou s údržbou areálu.

Klášterní komplex byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý komplex je od roku 1958 kulturní památkou. /Zdroj: KÚ KHK/