Současným provozovatelem vodovodů a kanalizací je firma Aqua servis z Rychnova nad Kněžnou, která měla s městem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

„V ní je uvedeno, že pokud bychom měli zájem o ukončení, musíme tak učinit do konce dubna a  smlouva o provozování pak končí k 31. prosinci.  To jsme udělali," vysvětlil starosta Jiří Mazúch s tím, že budou vést občany k tomu, aby dali Aqua servisu výpověď.

„Ten má  totiž smlouvu nejenom s městem, ale i s jednotlivými obyvateli. Ti by pak měli uzavřít novou s námi jako s dodavatelem čisté a odběratelem špinavé vody," vysvětlil Jiří Mazúch s tím, že hlavním záměrem je, aby se voda, když by se ji nakonec nepodařilo zlevnit, alespoň nezdražovala.

Nyní je situace ve fázi jednání. Avšak o tom, jak schůzky  probíhají, se ani jedna ze zúčastněných stran nechce příliš vyjadřovat.

„Zatím k tomu nemůžu nic říci. Avšak budeme se snažit s městem dojednat podmínky, protože vodovody a kanalizace provozujeme ve Vamberku už šestnáct let a neradi bychom to ukončili," uvedl ředitel Aqua servisu Otomar Ešner, který si netroufá říci, zda opravdu k poslednímu dni v roce ve městě krajky skončí.

„Nerad bych předbíhal událostem, ještě je dostatek času se o tom pobavit se zástupci města, s nimiž máme dojednané schůzky," neprozradil nic bližšího Otomar Ešner.

Těžko se situace předjímá i starostovi, který věří, že obě společnosti jsou seriózní a přestože Aqua servis ze své výpovědi není samozřejmě nadšen, vše se vyřídí bezproblémově.

Hlavním záměrem města, kvůli kterému koupilo za 22,5 milionu korun firmu Premier servis, bylo získat kontrolu nad veškerou vodohospodářskou infrastrukturou ve Vamberku.

„V okamžiku, kdy se nám podařilo získat čistírnu odpadních vod, která nám tady dělala největší paseku, zastupitelstvo rozhodlo, že by město mělo ovládat veškerý majetek a provozovat ho prostřednictvím své společnosti," přiznal starosta Jiří Mazúch s tím, že  hlavním důvodem bylo ušetření peněz.

„Samozřejmě chceme mít levnější provoz. My jsme totiž Premier servis koupili na úvěr, takže potřebujeme ušetřit tolik, abychom ho z těchto peněz byli schopni splácet," přiznal starosta.

Přestože město má nějaké propočty a varianty, jak by se situace mohla vyvíjet, zda se opravdu koupě vyplatí, se ukáže už příští rok. „Rozhodně jsme ale firmu nekoupili proto, abychom se dozvěděli, že na tom budeme prodělávat," dodal Jiří Mazúch.

Jak se vyvíjel původně spor kolem čističky

- Město chtělo mít svou vlastní čistírnu odpadních vod, aby mu nikdo nemohl diktovat ceny. Od roku 2003 využívalo čistírnu firmy Premier servis 
v Doudlebách nad Orlicí.

- Ve hře byly dvě varianty. Buďto výstavba nové čistírny odpadních vod,  nebo odkoupení té stávající od  Premier servisu.

- Spory obou stran se dostaly loni  i před soud. V případě, že by si Vamberk postavil svou čistírnu, by tak firma přišla o svého jediného zákazníka a musela by ukončit svou činnost. Premier servis proto podal návrh na zrušení územního plánu města, ve kterém byla vymezena plocha pro výstavbu nové čističky.  Nejvyšší správní soud však návrh zamítl s tím, že územní plán nijak nepoškodil práva firmy.

- Ke vzájemné dohodě došlo letos v dubnu, kdy se město stalo stoprocentním vlastníkem Premier servisu. Ovšem cesta k ní nebyla jednoduchá, a to jak 
na straně firmy,  tak i města, jehož zastupitelé zastávali různé názory.