Na trati označené fáborky byla rozmístěna různá stanoviště: Orientace mapy, vyhledávání rostlin v atlasu, určování jedovatých rostlin, doprava, logické myšlení, kuchařina, krizové situace a překážková dráha.
Šestníci družin si vylosovali startovní čísla a Závod byl zahájen zpěvem junácké hymny a přinesením státní vlajky. Na trať se vydali nejprve rozhodčí, aby si přichystali svoje disciplíny. Potom začaly k Závodu nastupovat jednotlivé hlídky, které doprovázela vždycky jedna dohlížecí osoba z jiného skautského střediska.
Přibíhající děti do cíle nám sdělovaly, jak si nejvíce užily překážkovou dráhu, kolik rostlin nepoznaly, jak si obkládaly housku, kdo si co vylosoval v krizových situacích…
Potom se do sytosti vyřádily na houpačkách a hřišti u školy, takže čekání na výsledky jim rychle uběhlo. Okamžik napětí začal – bratr Tomáš Kytlík četl pořadí od posledního místa a nervozita mírně stoupala.
Nakonec třetí místo u světlušek obsadila hlídka z Dobrušky a u vlčat hlídka z Nového Města nad Metují. Druhá místa obsadily světlušky z Rychnova nad Kněžnou a vlčata z Dobrušky. První místa s velkým jásotem přivítaly světlušky i vlčata z Opočna.
Nutno také podotknout, že mezi závodníky byly i předškolní děti a nevedly si vůbec špatně. Pamětní listy a diplomy dětem předával starosta Pobřezí pan Antonín Novotný, který nám skautům propůjčil areál za školou a patří mu naše velké poděkování.

Iva Vulasová, Junák Opočno