Vyučování bylo věnováno těm, kteří na něm jinak chybí, ale přesto mají na jeho úspěšnosti podstatný zájem. O uplynulém víkendu se tak konala rodičovská sobota.

Maminky, tatínkovi i další příbuzní a přátelé žáků tak měli možnost podívat se, jak vypadá běžný školní den na Mozaice. Nejednalo se totiž o žádný den otevřených dveří, kdy lidé přecházejí po vytyčené trase z místnosti do místnosti a prohlížejí si pečlivě připravené exponáty.

Rodiče se stali součástí třídy své ratolesti a sledovali, jak pracují  učitelé v jednotlivých předmětech a na vlastní oči mohli zhodnotit aktivitu a znalosti či neznalosti své ratolesti.

Základní škola Mozaika je soukromé zařízení, které poskytuje vzdělání s ohledem na individuální schopnosti a předpoklady žáků. Velký důraz je zde kladen právě na úzkou spolupráci s rodinou.

Odměnou za nepříjemné sobotní vstávání a pošramocený víkendový program je vše žákům i učitelům dřívější nástup na podzimní prázdniny, které připadají již na tento týden.