Z historie ZUŠDne 13. listopadu 1945 byla v Rychnově nad Kněžnou založena Městská hudební škola za účelem šíření kulturního poslání hudby mezi nejširší vrstvy. Vyučovalo se v přízemí chlapecké školy na Stalinově (dnešní 
Masarykově) ulici, později ve staré radnici na náměstí, od roku 1947 v prostorách bývalého chudobince a v březnu 1990 byla tehdejší lidová škola umění přemístěna do Společenského centra. Když v roce 1945 zahájila škola činnost, vyučovalo se zpěvu, houslím, klavíru, dechovým nástrojům a hudební nauce. Pan ředitel Josef Dobeš a další dva učitelé vyučovali celkem 52 žáků. V roce 1961 byla škola rozšířena o další dva obory – výtvarný a taneční. Literárně dramatický obor zahájil svou činnost v roce 1979. V současné době navštěvuje Základní uměleckou školu Rychnov nad Kněžnou téměř osm set dětí z Rychnova a širokého okolí.

Obdivuhodných 34 let stojí v jejím čele ředitel PAVEL KOVAŘÍČEK, učitel hry na housle a violu.

Jak jste si ve škole užili 
oslavy sedmdesátin?
Myslím si, že se náramně vydařily. Zahájil je den otevřených dveří zakončený koncertem bývalých absolventů naší školy, kteří se vydali na dráhu profesionálních hudebníků nebo ještě studují. Setkali jsme se s učiteli, kteří u nás v minulosti učili. Podělili jsme se s nimi o současnou radost a zároveň poděkovali za činnost, kterou u nás odvedli v předchozích letech. Oslavy vyvrcholily přehlídkou všech souborů, které na ZUŠ pracují.

Představíte nám vaši školu?
Jsme velkou školou. Z pohledu kapacity jsme třetí největší „zuškou" v kraji. Před námi jsou pouze dvě královéhradecké školy. Maximální kapacita žáků povolená ministerstvem školství je osm set dětí. My jsme těsně pod touto hranicí.

Můžete čtenářům přiblížit studium na rychnovské ZUŠ?
Žáci jsou rozdělení do čtyř uměleckých oborů. V tanečním máme přes sto dětí. V literárně-dramatickém oboru jsme těsně pod devadesáti. O „výtvarku" je momentálně velký zájem. Tam jsme na sto dvaceti dětech. Zbytek tvoří žáci hudebního oboru. Z nich máme sto šedesát dětí v rychnovském dětském sboru, který spadá pod naši školu.

Mění se s dobou zájmy 
o jednotlivé obory?
Ano. Jsme módní národ jak v jídle, tak v muzice. Bylo období, kdy děti chtěly hrát zejména na housle. Prošli jsme obdobím, kdy byl v kurzu akordeon. Následovala doba, kdy na všech školách působily dechovky. Teď dechaři mají spíše zájem o taneční či swingové orchestry, takže také u nás takový momentálně funguje.

Co považujete za největší přednost umělecké školy v Rychnově?
Musím říct, že jsme unikátní ve vyvážení. Ve všech oborech máme přibližně stejný počet dětí. Jsem za to rád, protože naše nabídka pro děti z Rychnova a okolí je pestrá. Děti si skutečně mají z čeho vybrat, jak z oborů, tak z hudebních nástrojů.

Kolik učitelů se stará 
o stovky žáků?
Dvacet devět. Je to náročná práce, což veřejnost ani netuší. Spousta lidí si myslí, že jsme pouhými kroužky. Ovšem my jsme skutečně řádnou školou. Ve školském zákonu jsou ZUŠ ustanoveny jako základní škola. Kontroluje nás česká školní inspekce, máme svoje školní vzdělávací programy. Ministerstvo pro nás vydalo rámcové vzdělávací programy. V legislativě podléháme témuž co základní a střední školy.

V jaké kondici jsou základní umělecké školy momentálně?
Musím objektivně říct, že materiálně na tom „zušky" nebyly nikdy tak dobře jako 
v současné době.

Základní umělecké vzdělávání, v podobě jak ho známe u nás, prý jinde neexistuje?
Máte pravdu. Český systém uměleckého vzdělávání dětí je ve světě unikátní. Pamatuji si na krizovou dobu, která nastala těsně po sametové revoluci před pětadvaceti lety. 
ZUŠky se tenkrát skutečně zachraňovaly. Působil jsem tehdy v pozici zástupce Královéhradeckého kraje a několikrát do týdne jsem jezdil do Prahy. Absolvovali jsme různá setkání na ministerstvu školství.V té době to byl skutečně velmi vypjatý boj, zda se zušky zachovají nebo zruší. Moudří lidé nakonec pochopili, že náš systém uměleckého vzdělávání dětí je skutečně unikátní. Západ nám ho záviděl už tehdy a závidí doposud. Jsem velmi rád, že už se dostal do podvědomí pracovníkům ministerstva školství, ale i poslancům. Takže i v legislativě dnes máme slušnou podporu. ZUŠky už berou jako takové rodinné stříbro naší republiky. Ve školském zákoně jsme se kdysi nacházeli až na samotném chvostu jako zájmová činnost. Teď už jsme skutečně na stejné úrovni jako základní školství. Rozdíl už je mezi námi pouze v tom, že základní školní docházka je povinná, zatímco u nás dobrovolná. O to je to pro nás složitější – my si děti musíme umět získat.

Co považujete ve vaší práci 
za největší odměnu?
Pro většinu dětí u nás je umělecká činnost koníčkem i do života. Těší nás, že k nám už začali vodit svoje děti naši bývalí absolventi. Třešničkou na dortu pro nás bývají úspěchy v uměleckých soutěžích. Stejně nás těší, když děti následně studují na uměleckých školách nebo se dokonce vydají na profesionální dráhu. Vychovali jsme báječné výtvarníky a skvělé muzikanty.