Tiskový mluvčí Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi reagoval na dotaz Deníku týkající se rozhodnutí o veřejné zakázce nazvané Poskytování sociálních služeb Azylové domy – osoby bez přístřeší – Rychnov nad Kněžnou. „Právě proběhla čtvrtá veřejná zakázka na zajištění služeb typu azylový dům na Rychnovsku,“ upřesnil tiskový mluvčí.

Jediný zájemce

„Přihlásilo se pouze o. s. Emauzy, které má dlouhodobou nájemní smlouvu s městem Rychnov nad Kněžnou na prostory, kde dosud azylový dům funguje. Všude jinde v regionu jsou provozovatelé sociální služby typu azylový dům vybráni a smlouvy uzavřené do roku 2012,“ pokračoval mluvčí.

Podle dřívějších slov Roberta Černého z Odboru zdravotnictví a sociálních věcí Královéhradeckého kraje bylo zmíněné sdružení pro vykonávání této sociální služby nejvhodnější právě proto, že má k dispozici vhodné budovy. To už však přestává platit pro uvalení exekuce na nemovitý majetek sdružení. „Komise pro hodnocení nabídek navrhuje vyloučení občanského sdružení Emauzy ČR z výběrového řízení pro nedodržení podmínek, to znamená zrušení výběrového řízení,“ vysvětlil dále Dioszegi.

„Královéhradecký kraj chce v tuto chvíli jednat s městem Rychnov nad Kněžnou o dalším postupu,“ doplnil tiskový mluvčí. Co bude dále s ubytovanými muži a s dalšími, kteří potřebují pomoc, ukáže tedy až čas.

Průhlednost financí

Zařízení, které je financováno z peněz daňových poplatníků, by mělo usilovat o co největší průhlednost a jeho zástupci by se měli snažit vysvětlit veřejnosti veškeré nejasnosti. Zástupci o. s. Emauzy podle takového principu nejednají a naopak na dotazy odmítají reagovat. Co se týče uvalení exekuce, odvětil místopředseda Radomír Rais pouhé: „Bezdlužnost máme v pořádku.“ Na kritiku poměrů uvnitř pobytového zařízení, pocházející přímo od obyvatel, nereaguje vůbec a vše odmítá s tím, že jsou to pomluvy.

Život v azylu

Vyprávění klientů azylového domu, kteří nejsou spokojeni s úrovní poskytovaných sociálních služeb, popisuje život uvnitř domu takto:
„Do kaple v domě je zamezen přístup. Pro klienty není možné použít internet, protože je podle vedení v opravě, a to už celý rok. Sociální pracovníci vypomohou s vyplněním formulářů nutných pro úřady, pomoc s hledáním zaměstnání a program resocializace však absolutně neexistuje. Že by tu došlo k násilí, všichni popřeli, protože by přišli o místo, ikdyž napadení jednoho z obyvatel provozním vidělo více svědků. Ředitelka Levová s místopředsedou Raisem všem vysvětlili, že za dluhy, kvůli kterým je na objekty uvalena exekuce, může předchozí předsedkyně sdružení Hana Bláhová. “

Podle daších informací klienti neviděli současného předsedu sdružení Emauzy ČR Fridolína Zahradníka přibližně rok vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Při telefonickém dotazu si nebyl jist ani tím, kdo je současnou ředitelkou zařízení a podle všeho ví o nynějších poměrech v domě jen útržkovité informace.