Svaz měst a obcí bude prosazovat odstranění neodůvodněných rozdílů ve financování měst a obcí. To by měla být jedna z reakcí na protest malých obcí proti daňovému znevýhodnění.

„Budeme spolupracovat s ministerstvem financí, Sdružením místních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova České republiky na tvorbě nového zákona o rozpočtovém určení daní, vycházejícím z výsledků a doporučení dokončené analýzy financování obcí,“ prohlásil Josef Bezdíček, místopředseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a předseda Komory obcí SMO, starosta obce Čermná nad Orlicí. „V dopise ministrovi financí Eduardu Janotovi jsme požádali o pravidelné poskytování aktuálních informací k vývoji ekonomických předpovědí tak, aby obce mohly včas regulovat své výdaje a alespoň částečně zmírnit dopady snižování svých příjmů,“ řekl Oldřich Vlasák za SMO ČR.

Minulý týden protestovalo přibližně tisíc starostů menších obcí České republiky, které jsou organizovány ve Sdružení místních samospráv, proti nevyváženému financování malých obcí oproti velkoměstům. K protestu proti diskriminaci se připojila například obec Osečnice. „V této podobě je přerozdělení daní jasně diskriminační,“ vyjádřil se před týdnem starosta Osečnice Josef Neugebauer při instalování cedule s nápisem Daňově znevýhodněná obec. Sdružení místních samospráv touto jednodenní akcí vyjádřilo nesouhlas s tím, že obyvatelé venkova jsou státem dotováni až sedmkrát méně než lidé žijící ve velkých městech.

Je současné financování obcí správně nastavené? Diskutujte právě zde