Zatímco Opočno už první část svého obchvatu má, přičemž ta druhá se staví, a přeložky silnice se před rokem dočkal i nedaleký Domašín, tady se ještě budovat nezačalo. Obchvat Solnice má být dlouhý necelé dva kilometry, a jak prozradila v rozhovoru pro Deník Jana Jiráňová, vedoucí Oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji z Centra investic, rozvoje a inovací, jde o poměrně náročnou stavbu, jejíž součástí se stane asi dvousetmetrová estakáda. Ovšem komplikace přineslo jednání o výkupu pozemků. Konkrétně jednoho, jehož majitele se nepodařilo přesvědčit, aby jej prodal.

Šlo o ten poslední potřebný pozemek?
Jde o úplně poslední pozemek, který nám brání v tom, aby se zahájila realizace. Nám v podstatě stačí pro umístění mostu pár desítek metrů, ale vzhledem k tomu, že na místě stojí nemovitost - pila, musíme vykoupit celý pozemek. Už dlouho tam nikdo nepodniká, ale podle vlastníka jde o rodinné stříbro. Bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění, z důvodu podjatosti ne Královéhradeckým krajem, ale Pardubickým. Nicméně vlastníci pozemku podali odvolání, ke kterému jsme se vyjádřili. Každým dnem čekáme výsledek od odvolacího orgánu, tedy ministerstva dopravy, a věřím, že bude optimistický.

Jaké jsou finanční odhady na tuto stavbu?
Když jsme začínali tuto akci chystat, odhady nákladů se pohybovaly kolem 460 milionů korun. Při dnešních cenách to bude přes 500 milionů korun. Bude ji realizovat ŘSD Hradec Králové. Královéhradecký kraj, potažmo my, děláme přípravu ke stavebnímu povolení. Teď jsme připravili předání pozemků, které jsme vykoupili, a archeologické výzkumy a stavební práce už bude zadávat ŘSD.

Kdy by se mohlo začít s pracemi?
Všechno se odvíjí od zmíněného vyvlastnění. Pokud budeme optimističtí a budeme předpokládat, že na jaře by začal archeologický průzkum a vše šlo dobře, mohlo by to být příští rok. Za sebe si ale myslím, že se začne až v roce 2024, máme i vyjádření muzea, že je to lokalita možných významných nálezů.

Z výstavby výrobní haly na okraji Opočna.
FOTO, VIDEO: Průmyslový tygr se rozpíná, na Rychnovsku vyrostou nové haly

Jiná dopravní stavba - kruhová křižovatka mezi Solnicí a Lipovkou – byla nedávno dokončena. Má zajistit dopravní napojení na chystanou další část průmyslové zóny. Už je jasné, kolik nových hal tu vyroste?
Maximálně pět, minimálně tři. Než se ale haly začnou stavět, musíme tam umístit inženýrské sítě, abychom vůbec mohli toto území investorům nabízet. V současné době finišujeme se zadávací dokumentací na výběr zhotovitele stavebních prací na dopravní a technickou infrastrukturu, která naváže na právě už zmíněný kruhový objezd. Bude tam podjezd pod železniční tratí, dva mosty, tři kilometry silnic, suchý poldr - je to celkem 79 stavebních objektů.

To je poměrně dost. O jak nákladnou záležitost půjde?
Předpokládané náklady se dostaly k částce kolem 650 milionů korun bez DPH. Dostaneme dotaci 430 milionů korun, takže určitou část je třeba pokrýt z vlastních zdrojů, s čímž Královéhradecký kraj počítá. Jedná se o náročnou stavbu. Výstavbu sítí musíme koordinovat ještě se stavbou železniční stanice Lipovka, kde bude investorem Správa železnic, a jelikož nesmíme víceméně skoro vůbec omezit přístup do závodu Škoda Auto, výluky na trati se budeme snažit udělat v době celozávodní dovolené a celkově chceme zabezpečit přístup do závodu i po silnici.

Změní se něco i v případě stávající kruhové křižovatky u Autosasu u Solnice?
ŘSD plánuje úpravu této křižovatky na mimoúrovňovou.

A jak bude zajištěno napojení z průmyslové zóny na budoucí obchvat Rychnova nad Kněžnou?
Podél železniční stanice Lipovka povede komunikace, na ní naváže naše propojovací, které říkáme "Lipovka", vést má kolem Preymesseru a napojit se má na obchvat Rychnova. Tomu, aby tato komunikace mohla být připravena dříve, ale brání takový docela nepříjemný paradox, který jsme nedokázali zvrátit. Že dokud nedostane obchvat Rychnova územní rozhodnutí, my o něj nemůžeme požádat. ŘSD má ke stavbě obchvatu územní rozhodnutí vydáno, ale jsou k němu podány tři námitky občanů Rychnova, které se vypořádávají. Takže čekáme. Až bude moci ŘSD žádat o stavební povolení, pak můžeme zažádat o stavební povolení i my. Až se začne obchvat realizovat, my můžeme také. Je to komplikace, ale nedá se nic dělat.

Co vás tedy v příštích měsících čeká?
Budeme vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na dopravní a technickou infrastrukturu průmyslové zóny a na jaře začneme finalizovat podmínky pro budoucí investory, protože dokud nebudeme mít jistotu, že začneme stavět, přijde nám nefér někomu nabízet pozemky.

Je někde jinde v našem kraji takto velká průmyslová zóna?
Není. Budeme prodávat asi 22 hektarů čisté zóny.