Nový strojírenský areál by stál na okraji Doudleb nad Orlicí blízko Vamberka. „Předmětem posuzovaného záměru je vybudování nového areálu pro strojírenskou výrobu, konkrétně pro zápustkové kování. Předpokládá se výroba různých druhů železných výkovků ve dvou výrobních halách," uvádí se v oznámení záměru, který je uveřejněný na portálu informačního systému EIA.

Zastavěná plocha dvou hal by tvořila celkem 11 300 m². Součástí areálu by kromě hal bylo nezbytné zázemí, vnitroareálové komunikace a také fotovoltaické elektrárny. V halách se předpokládá umístění deseti linek s celkovou výrobní kapacitou 17 000 tun výkovků za rok.

Vizualizace OC Vamberk.
Billa, Pepco či Jysk. Na okraji Vamberka začne stavba nového obchodního centra

Areál by vznikl na místě někdejšího školního statku. Jak se píše v oznámení, jedná se o brownfield, který v současnosti slouží pouze jako depozit zeminy a nacházejí se na něm zbytky budov. Budova staré trafostanice by měla být zdemolována, sklad v severovýchodní části pozemku prozatím zůstane stát.

Investorem je společnost pewag nemovitosti, která patří do skupiny pewag, výrobní závod má už ve vedlejším Vamberku. „Firma pewag se zabývá výrobou sněhových řetězů, řetězů pro lesnické hospodářství, břemenových a dopravníkových řetězů, Do-it-yourself výrobků, inženýrství, vázacích prostředků a kotevních prostředků tak jako ochranných řetězů,“ popisuje firma svoji činnost na webu.

Podle záměru má řešené území celkovou rozlohu 177 290 m² a z jižní strany ho lemuje silnice I/11, tedy loni zprovozněný obchvat Doudleb. Ze západu vede místní komunikace, která nově ústí do tunelu pod obchvatem. V severní a východní části pozemek sousedí s polnostmi.

Vizualizace obchvatu.
Další odsun. Stavba obchvatu Rychnova nad Kněžnou začne nejspíš až v roce 2027

Dopravně bude území přístupné již vybudovanou odbočkou z blízkého kruhového objezdu, na kterou se napojí nová komunikace, ta dopravně obslouží celý areál. „V jižní části území tato komunikace směrově kopíruje budovaný obchvat. V současné době běží společné řízení na umístění této komunikace, která bude klíčová pro obsluhu areálu, její napojení na kruhový objezd a také umístění FVE elektrárny v severovýchodní části hodnoceného areálu,“ píše se v oznámení.

Jak vyplývá z hodnocení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, které je uveřejněné na portálu EIA, na ploše, kde by měl areál vyrůst, se při průzkumu objevily i ohrožené druhy živočichů, a to například kriticky ohrožený luňák hnědý a strnad luční a silně ohrožený slepýš křehký, kavka obecná a netopýr rezavý.

Budované obchodní centrum na okraji Rychnova nad Kněžnou nabídne nové nákupní možnosti v blízkosti Billy.
Sinsay, Action a další. Nejen módu nabídne nové obchodní centrum v Rychnově

Záměr podle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA - o posuzování vlivů na životní prostředí. „Účelem zjišťovacího řízení je určit, zda bude záměr posouzen v rámci úplného procesu EIA či nikoliv. Pokud úřad rozhodne, že se záměr dále posuzovat nebude, vydá o tom rozhodnutí. Toto rozhodnutí úřad zveřejní na úřední desce a v informačním systému EIA,“ vysvětlují právní odborníci z Frank Bold na svém webu.

K oznámení záměru se mohou krajskému úřadu písemně vyjádřít veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky, a to do 3. března 2024.

Mohlo by vás zajímat: Dávala obživu stovkám lidí. Bývalá Perla chátrá a zůstává pro Doudleby ostudou

Zdroj: Stanislav Ďoubal