O nadcházejícím víkendu se rozloučí rok 2016 a přivítá ten s číslovkou 17 na konci.

Hradec Králové i Kostelec nad Orlicí jej přivítají ohňovou show. Ještě před vypuštěním první rachejtle se však obě města budou muset vypořádat s dopravními omezeními.Obyvatelé Hradce Králové se v tuto dobu budou muset na pár hodin rozloučit i s některými spoji hromadné dopravy.

Přestože na Silvestra provoz hromadné dopravy končí spoji, které vyjedou z výchozí zastávky nejpozději v 18:59 hodin, bude doprava dále zajištěna podle zvláštního jízdního řádu na linkách číslo 2, 3, 7, 22, 24, 27 do půlnoci a dále na nočních linkách 51, 52, 53, 54.

Na Nový rok ráno se MHD rozjede na linkách 1, 3, 7, 9, 14 a 24 v 6 hodin a na ostatních linkách v 8 hodin. Jinak bude městská doprava první lednový den jezdit v režimu neděle a svátků.

POSÍLENÉ LINKY

Před konáním ohňostroje, který je v Hradci Králové naplánován na 18 hodinu, budou posíleny linky MHD číslo 7 a 18. V době od 17 do 18 hodin bude jezdit linka 7 v intervalu přibližně 15 a linka 18 v intervalu 10 minut a linka.

„Po skončení ohňostroje budou jezdit přibližně do devatenácti hodin mimořádné posilové spoje, konkrétně linka sedm, ze zastávky Muzeum do Malšovic a linka osmnáct ze zastávek Magistrát města a Adalbertinum do Podzámčí," informovala tisková mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková.

Na Velkém náměstí dojde mezi 17. a 19. hodinou k omezení dopravy, od 17.55 bude uzavřena Soukenická ulice a po dobu ohňostroje se počítá s vypnutím osvětlení schodiště Bono publico, k čemuž dojde už několik minut před show.

Nový rok s ohňostrojem i omezením

Letošní neblahé zkušenosti z čertovské Krampus show v Kostelci nad Orlicí, kterou narušili bezohlední diváci, vedou zdejší radnici k tvrdším opatřením. Přivítání Nového roku na zdejším Palackého náměstí by se tak mělo vyvarovat všech nešvarů, které krátce po události komentoval organizátorka show Šárka Slezáková s městského úřadu slovy: „„Lidé vůbec nerespektovali dopravní značení. Jejich bezohlednost byla zarážející." I z tohoto důvodu bude kostelecký novoroční ohňostroj orámován bezpečnostními opatřeními.

OHRANIČENÉ ÚZEMÍ

Z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníku novoročního ohňostroje bude třeba, v době jeho odpalování (19. hodin), pro návštěvníky zcela uzavřít západní část Palackého náměstí, a to od budovy městského úřadu až na úroveň východního okraje budovy základní školy na straně jedné a budovy východního okraje budovy lékárny na straně druhé. „Tento prostor bude ohrazen kovovými zábranami a bezpečnostní páskou a střežen městskou policií a pořadateli tak, aby se v tomto prostoru v době odpalování ohňostroje žádný z návštěvníků nenacházel," informuje web městyse s dodatkem, že všechny návštěvníky ohňostroje radnice žádá o dodržování všech bezpečnostních opatření a pokynů městské policie a organizátorů.

BEZ ODDYCHU

Zatímco si mnozí Hradečané budou na přelomu roku užívat volna, nedá se totéž říci o zaměstnancích městské policie, technických služeb ani dopravního podniku. Čety pracovníků technických služeb se hned v ranních hodinách prvního lednového dne vrhnou do čištění ulic, aby bylo historické centrum města připraveno na odpolední každoroční akci První den spolu, která začíná už ve čtyři hodiny odpoledne.

Silvestrovské oslavy přitáhnou do ulic města i letos nejspíše mnoho slavících lidí. S tím počítá už dopředu Městská policie Hradec Králové, která proto do služby i letos povolala více strážnic a strážníků. „Na veřejný pořádek bude poslední letošní den i první lednovou noc v ulicích města dohlížet přes dvacet městských strážníků," vyčíslil počet lidí, kteří prožijí přelom roku ve službě, ředitel Městské policie Hradec Králové Miroslav Hloušek.

Strážníků bude dost ve službě i první lednový den odpoledne a navečer. Ve spolupráci s hasiči, záchrannou službou a policisty budou například dohlížet na parkování v okolí historického centra, kde by nevhodně parkující auta mohla znemožnit průjezd třeba hasičům, lékařům či vozidlům městské hromadné dopravy. „Apelujeme na všechny řidiče, aby svými zaparkovanými vozidly nepůsobili potíže projíždějícím vozům hasičů, záchranky či policie a aby dodržovali pravidla silničního provozu tak, abychom se v první den roku 2017 vyhnuli nepříjemným situacím. Hlídky městských strážníků, které budou ve službě, rády poradí všem zásobovacím vozidlům a dopravní obsluze, jak a kdy se centrem města mohou kam dostat," dodal Miroslav Hloušek.

STŘEPY ŠTĚSTÍ?

Spontánní veselí se bude odehrávat na území celého města, nejvíce však v centru na historickém Velkém náměstí.

Po Silvestrovské půlnoci tam každoročně zbydou střepy, rozbité skleněné lahve a stopy po odpalování zábavné pyrotechniky. S tím už však počítají dopředu Technické služby Hradce Králové, které 1. ledna ráno vyšlou do centra své pracovníky, kde na ně čeká první nápor úklidových prací. Vše musí být připravené, aby mohl ve čtyři hodiny odpoledne začít program Prvního dne spolu. Parkování bude možné po celý novoroční den v místech s parkovacími automaty (Gayerova kasárna, zimní stadion, Orlické a Eliščino nábřeží) zdarma.

Po skončení ohňostroje, tedy 1. ledna zhruba o půl sedmé večer, začíná pro technické služby další vlna práce. „Současný průběh počasí dává předpoklad spíše mrazivějšímu scénáři, a tak musíme být připraveni i na tuto variantu. V takovém případě nebude možné použít strojní zametací techniku," ujistil Daniel Jeřábek z technických služeb.

Při silvestrovských oslavách dejte pozor na prsty

Zábavná pyrotechnika se dělí do čtyř kategorií. Prodej i nákup pyrotechnických předmětů pro zábavné účely, mají svá přísná pravidla. Výrobek musí být označen certifikátem státní zkušebny, klasifikační třídou, které mohou být na trhu do roku 2017, nebo nově kategorie F, do které jsou pyrotechnické předměty zařazeny podle stupně jejich nebezpečnosti a nesmí chybět ani údaj o době použitelnosti. Při nákupu si dejte pozor na datum, do kdy má být pyrotechnika použita, a nikdy ji nepoužívejte po uplynutí tohoto data. Zásadně dodržujte návod na obalu výrobku, samozřejmě uvedený v českém jazyce, kde je zřejmý způsob i místo jejich zapalování, tedy použití.