„Za tímto účelem zřizujeme od středy 24. února Stacionář COVID-19, který bude určen pro pacienty s mírným průběhem tohoto onemocnění, u kterých však hrozí vysoké riziko progrese do závažné formy,“ říká ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

Úzká skupina vysoce rizikových pacientů bude léčena podáváním rekonvalescentní plazmy nebo jiných, nově vyvinutých, léčivých přípravků obsahujících specifické protilátky proti covid-19.

„Nejdůležitější je zahájit podání rekonvalescentní plazmy co nejdříve, ideálně do tří dnů od prvních příznaků nemoci,“ zdůrazňuje Richard Vondruška, primář interního oddělení rychnovské nemocnice. To ambulantní včasnou léčbu rizikových pacientů zahájilo 15. února.

„Ve spolupráci s praktickými lékaři v našem regionu se tyto pacienty snažíme vytipovat včas. Měli by s předstihem dostat informaci, že v případě podezření na nákazu onemocněním covid-19 by měli být otestováni a v případě pozitivního výsledku testu pak prostřednictvím praktického lékaře objednáni na tuto léčbu,“ vysvětluje dále.

Stejně postupuje i náchodská nemocnice, která kontaktuje praktické lékaře v regionu. Objednávat do stacionáře COVID-19 v rychnovské i náchodské nemocnici musí praktický lékař nebo ambulantní specialista.

Pacient přitom musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií: být po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně, podstupuje léčbu snižující imunitu, má akutní onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění (s výjimkou pacientů s paliativní léčbou), plicní hypertenzi, je dialyzovaným pacientem, BMI má vyšší než 40 (BMI = hmotnost dělená součinem výška krát výška), trpí chronickou obstrukční chorobou v pokročilejším stádiu bez nutnosti kyslíkové podpory nebo zvýšenou srážlivostí krve a již prodělal trombózu nebo embolii.

Rychnovská nemocnice má kvůli své kapacitě kritéria pro zahájení léčby ještě přísnější. Přijímá pacienty zejména s vysoce oslabenou imunitou, onkologické a dialyzované pacienty.

Podání rekonvalescentní plazmy nebo léčivého prostředku obsahujícího specifické protilátky je jednorázové. Celkový pobyt ve stacionáři trvá tři až pět hodin. Na začátku pobytu pacient podstoupí základní vyšetření na hladinu protilátek proti covid-19. Rekonvalescentní plazma bude podána pouze těm s negativním nebo nízkým titrem protilátek.

Následuje krátké vyšetření lékařem, zavedení periferního žilního katetru, v případě podání rekonvalescentní plazmy odběr krve pro zjištění krevní skupiny a následné podání léčivého prostředku.

"Nově vznikající stacionář COVID-19 se nachází v dolním areálu náchodské nemocnice v nově vybudovaném pavilonu J. V rychnovské nemocnici je včasná léčba rizikovým pacientům poskytována v Covid ambulanci - v pavilonu F. Možnosti léčby jsou v obou nemocnicích limitované dostupností a objemem léčivých prostředků a kapacitou stacionáře," dodala mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová.