Více informací naleznete na www.filmhk.cz.

„Naším cílem je, aby filmaři přesunuli alespoň část natáčení do Královéhradeckého kraje, čímž budou kraj přirozenou cestou propagovat, a navíc tím podpoříme místní firmy, u kterých si tvůrci objednají další služby pro potřeby natáčení. Aktuálně vypisovaný dotační program je prvním svého druhu v kraji. Obdobnými, úspěšnými programy jsme se inspirovali v zahraničí i některých českých regionech,“ uvedla v tiskové zprávě náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová.

Eliška Křenková ve filmu Úsvit ztvárnila roli těhotné ženy, která nachází mrtvého novorozence s oběma pohlavními orgány. Tento snímek herečku velmi posunul. Nejen po profesní stránce
Křenková o filmu Úsvit: Helena by byla z dnešní debaty o volbě pohlaví zklamaná

Výsledkem podpořeného projektu může být celovečerní hraný nebo dokumentární film určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na dalších platformách. Alespoň část filmu či seriálu musí tvůrci natočit v Královéhradeckém kraji.

Dotace pokryjí výdaje související s výrobou audiovizuálního díla, které příjemce vynaloží za dodávky zboží a služeb poskytovaných na území Královéhradeckého kraje, jako je například výroba kulis, kostýmů, catering, ubytování štábu, pronájmem lokací a podobně. Kraj plánuje mezi úspěšné žadatele rozdělit celkem šest milionů korun.

Žádosti do dotačního programu mohou zájemci posílat od 17. října do 20. prosince 2023 prostřednictvím datové schránky. Veškeré informace naleznou na krajském dotačním portálu. Jedná se o neinvestiční dotaci, jejíž podíl na uznatelných výdajích nesmí překročit 80 procent. Rozhodnutí o přidělení dotací zveřejní kraj nejpozději do konce března 2024. Podpora se uděluje na dobu tří let, během kterých filmaři musí dílo natočit a uvést do distribuce. Povinnou přílohou žádosti je specifikace audiovizuálního díla, kterou je potřeba zaslat nejpozději do 1. 12. 2023 k posouzení Hradec Králové Region Film Office, filmové kanceláři založené pod Královéhradeckou krajskou centrálou cestovního ruchu.