Rekonstrukce však ještě nezačala, loni se přitom mluvilo o tom, že první klienty by domov mohl přijmout už v roce 2021.

"Soutěž na zhotovitele stavby je ve fázi hodnocení, předpoklad zahájení stavebních prací je v září 2020, výstavba by měla trvat 19 měsíců. Dokončení stavby předpokládáme v březnu 2022. Veřejná zakázka na stavební práce je vyhlášena na částku 113,7 milionů korun bez DPH," sdělila mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Sylvie Velčovská.

Nový domov pro seniory by měl podle posledních informací kraje nabídnout 47 lůžek. Část z nich bude určena pro nejtěžší stadia Alzheimerovy nemoci. "Předpoklad otevření je v létě 2022," upřesnila Sylvie Velčovská.

Smlouva o spolupráci při přebudování bývalé porodnice a chirurgie na pobytové zařízení pro seniory byla mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočnem a Dobruškou podepsána loni v říjnu. Investici zajistí kraj a provozovatelem nového zařízení bude ústav společně založený městy Opočnem a Dobruškou.

"V současné době kraj nepředpokládá, že by byl objekt převeden do vlastnictví ústavu, ale že zůstane ve vlastnictví kraje a kraj ho bude ústavu pronajímat. Vybavení budoucího domova pro seniory by mělo být ve vlastnictví ústavu," dodala Sylvie Velčovská.

Po zrušení nemocnice v Opočně si kraj ponechal jen budovu léčebny dlouhodobě nemocných a laboratoř klinické biochemie spadající pod nemocnici v Náchodě. Město Opočno získalo většinu areálu bývalé nemocnice od kraje v roce 2013.

Pro využití bývalé budovy chirurgie a porodnice hledalo nového investora. Zájem si ji dlouhodobě pronajmout měla společnost FutureHealth, chtěla tu poskytovat následnou intenzivní péči a rehabilitaci. Nakonec ale z plánů sešlo a opočenské radnici zůstala zchátralá budova. V roce 2019 byla převedena do vlastnictví kraje.