"Poté budeme vědět přesný rozpočet stavby. Prozatím rekonstrukci odhadujeme na téměř 69 milionů korun včetně DPH, finance vyčleníme v krajském rozpočtu. Otevření nového domova předpokládáme v roce 2021,“ uvedl krajský radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku.

Stavebními úpravami v areálu zrušené nemocnice by se pobytové sociální služby pro seniory měly rozšířit o 48 lůžek.

„Podařilo se nám ještě navýšit kapacity z původních 34 lůžek, jelikož využijeme půdní prostor tak, že přistavíme další patro. Část lůžek bude určena jednak pro seniory trvalých pobytů, tak i pro nejtěžší stadia Alzheimerovy nemoci,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí s tím, že tento plán odpovídá Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026.

Vizualizace.
Kraj vybral projektanta pro modernizaci rychnovské nemocnice

Kraj uzavře smlouvu o spolupráci s městy Opočnem a Dobruškou, která budou nový domov pro seniory provozovat. Schválit ji v průběhu září musí ještě zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Opočna a Dobrušky.

„Koncem dubna letošního roku jsme převzali budovu chirurgie a porodnice v areálu bývalé opočenské nemocnice do krajského majetku. Kraj objekt zrekonstruuje, na přelomu příštího roku města Opočno a Dobruška založí společně zapsaný ústav, kterému bude objekt po dokončení stavby přenechán do užívání. Královéhradecký kraj tímto zmenšuje dluh vůči Opočnu. Přestavbou dáme nový smysl dlouho nevyužívaných prostor a pro obyvatele Opočenska a Dobrušska to bude znamenat navýšení kapacity pobytových služeb o více něž čtyři desítky lůžek,“ okomentoval průběh spolupráce hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Na provoz sociálních služeb bude kraj přispívat. V roce 2020 navíc poskytne částku 2,8 milionu korun na vybavení budovy. Město Dobruška přidá obdobnou částku.