Mělo by to dopomoci tomu, aby se na trh nedostával nelegální alkohol. Ne všichni jsou ale takového názoru.

„Záměrem nové právní normy je nastavení přísnějších parametrů a podmínek pro provádění povinného značení lihu kontrolními páskami ke značení lihu a stanovení povinností při distribuci lihu. Jeho účelem je zejména zamezit nelegální výrobě lihu," uvedla Martina Kolinská, tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.
Pro majitele restaurací to ale znamená spoustu starostí navíc.
„Už to mám zařízené, ale podle mě je to zbytečné. Pokud si člověk udělá živnostenský list kvůli podnikání, nevím, proč by si měl zařizovat ještě další jen kvůli prodeji alkoholu. Za to, že si stát nedokázal pohlídat, aby se na trh nedostával nelegální alkohol, teď pykají obyčejní lidé" sdělil rozhořčeně Pavel Zaujec, majitel motorestu v Česticích.
Nový zákon platí již od 1. prosince, ale nahlásit se podnikatelé musí do dubna příštího roku.

Pracovníci živnostenského úřadu však nabádají, aby to živnostníci udělali co nejdříve.  Stačí prý zajít  na živnostenský úřad v daném okrese a zde podat žádost. Dnes to jde již také elektronicky. Takže by to mělo ušetřit čas při zdlouhavém vyplňování papírů. A každý se tak vyhne čekání ve frontě.

„S každým žadatelem, který má platné živnostenské oprávnění na hostinskou nebo obchodní činnost, je sepsána žádost o koncesi s názvem Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Na většině úřadů se tak už děje elektronicky, to znamená, že podnikatelé nemusí ručně vyplňovat složité formuláře,"vysvětluje vedoucí odboru   Obecního živnostenského úřadu v Dobrušce Dana Ehlová.
Další starosti
Výhodou také je, že pokud se žádající dostaví na úřad do 17. dubna, nemusí za to nic platit.

Výjimka je pouze u podnikatelů, kteří svou živnost teprve chtějí založit, ti pak musí uhradit tisíc nebo pět set korun.

Záleží na tom, zda je to živnost zcela nová, nebo jestli se jedná pouze o její rozšíření.
Tato novela by měla zabránit dalšímu šíření nelegálního alkoholu, ale podnikatelé jsou jiného názoru.
„Má to být do dubna, vím o tom, chystám se tam zajít, ale zatím mi to čas nedovolil.

Kvůli té aféře to asi chtějí podchytit, ale podle mě to k ničemu není. Já jsem ale  malý pán, takže se s tím budu muset smířit," sděluje Luděk Petrák, majitel rychnovské restaurace Národní dům.
A podnikatelka Jana Najmanová z restaurace a penzionu  Slunný dvůr k tomu dodává: „Myslím, že to ničemu nepomůže, pro mě je to jenom komplikace. Ale nezbude mi nic jiného, než žádost podat."
Nový zákon se ale netýká pouze hostinských, platí pro všechny distributory alkoholu.  Tedy každý, kdo s ním nějak disponuje, na to musí mít živnostenské oprávnění.
Speciální systém
Lahve s alkoholem mají nové označení. Jedná se o kontrolní pásky, dle kterých se dá podle speciálních čteček například poznat, kdo  si daný alkohol zakoupil, o jakou jde například firmu. Pomocí této techniky se dá odhalit také, zda byla páska například nějak poškozena.

Novela zákona, která přináší změny pro distributory lihovin, s sebou přinese změny, které se dotknou   nejen prodejců či hospodských. Kdo všechno si bude muset vyřídit novou koncesi objasnila mluvčí Celního úřadu v Hradci Králové Martina Kolinská.

V současné době jsou velice aktuální změny předpisů v oblasti výroby a prodeje lihu a lihovin. Vyjasněte na úvod, kdo je distributorem lihu a lihovin?
Distributorem lihu je každý, kdo prodává líh a lihoviny značené kontrolní páskou jiné osobě než konečnému spotřebiteli. Všechny osoby lze zjednodušeně rozdělit do tří kategorií: Za prvé osoby, které značí líh kontrolní páskou, za druhé distributoři lihu a třetími jsou osoby, které prodávají líh konečnému spotřebiteli.

Co musí distributor udělat v souvislosti se změnou zákona?
Distributor je povinen, pokud hodlá v činnosti distributora pokračovat i po 1.1.2014, podat přihlášku k registraci u celního úřadu a splnit podmínky registrace, mezi které patří i poskytnutí kauce ve výši pěti milionu korun.

Podmínkou je i komunikace vedená elektronicky, k čemuž žadatel musí disponovat schváleným elektronickým podpisem, který mu vydá celní úřad.
Každý distributor lihu je nově povinen se před zahájením své činnosti registrovat (tato povinnost se nevztahuje na provozovatele obchodů, restaurací či jiných zařízení, kteří prodávají líh konečnému spotřebiteli).

Znamená to tedy, že podnikatel, který alkohol prodává v maloobchodě, už nemůže nakupovat toto zboží u prodejce, který není distributorem lihu a lihovin?
Ano. Osoba, která prodává líh konečnému spotřebiteli (maloobchod), může tento líh nakoupit pouze od osoby, která je oprávněna značit líh kontrolní páskou, nebo od registrovaného distributora. V opačném případě se vystavuje nebezpečí sankce ve výši až pěti milionu korun.
V praxi to bude znamenat, že každý kdo bude obchodovat s lihem a lihovinami bude muset být držitelem živnostenského oprávnění, takže bude možné kdykoliv osobu – podnikatele vyhledat.

Z výše uváděné oznamovací povinnosti bude kontrolnímu orgánu zřejmé, kdo, co a kolik od koho nakoupil. Bude-li správnímu orgánu z jeho úřední činnosti známé, že restaurace prosperuje a přitom nebyly hlášeny prodeje a neproběhl žádný nákup,  bude se jednat o indicii k provedení důkladné kontroly.

Jaké nové povinnosti mají pěstitelské pálenice?
Došlo pouze ke zpřesnění, že líh pocházející z pěstitelského pálení se nesmí skladovat v místech, kde se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu.

Můžete vyjasnit i změny pravidel pro rozlévání lihovin v restauracích a podobných provozovnách?
Prodej v restauračních zařízeních je omezen zákazem skladování více než jednoho otevřeného spotřebitelského balení lihu jednoho druhu o objemu do 1 litru na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě, s výjimkou až 3 kusů spotřebitelských balení jednoho druhu o objemu do 1 litru na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě, opatřených tzv. jednocestným uzávěrem, a zákazem skladování destilátů z pěstitelského pálení v prostorách, kde se prodávají lihoviny. Vždy se musí jednat o líh ve skleněných obalech, jejichž objem nesmí být větší než 1 litr.

Jaké mají povinnosti prodejci lihovin na sportovních a kulturních akcích? Co musí podnikatel, který prodává rozlévaný alkohol například na letní zábavě či koncertu pořádaném tzv. na „zelené louce", udělat?
Osoba, která může podle odst. 4 téhož ustanovení lihoviny prodávat, je povinna nejpozději tři pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat správce daně, v jehož působnosti bude prodej uskutečňovat. (star, ehl)